Studiepoeng

I løpet av året som ettåring har du mulighet til å ta deltidsstudier på fritiden i praksisperiodene.

Metodistkirken i Norge, Seminaret, kan tilby en lokalpredikantutdanning hvor du kan ta en eller flere temaer.  Du har mulighet til å ta emnet Metodistkirkens teologi og historie, som du får 10 studiepoeng for.

Du har også mulighet til å ta ettåringstjenesten som en del av utdanningen som lokalpredikant.

Dette studiet er en spennende utfordring til lekfolk i Metodistkirken. Det tar sikte på å kvalifisere personer til tjeneste som leder og lokalpredikant i kirken. Studiet består av tre kurs: Metodismens teologi og historie, Bibelfag og Praktisk teologi.

Velger du å ta hele utdannelsen vil du kunne oppnå 30 studiepoeng, og ha rett til å få støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning.  På deltidsstudier krever Lånekassen fra 15 studiepoeng og mer for å kunne søke støtte.

Du kan lese mer om støttevilkårene fra Lånekassen på:

http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/

Studieinformasjon fra seminaret kan du lese mer om på:

http://www.metodistkirken.no/seminaret/frame.php?default

 

Powered by Cornerstone