Møteplass med Jesus i Sentrum

Harrison Gripsy United Methodist School er vårt nye misjonsprosjekt

Skolen ligger i Liberia, og vi skal bidra med 75 000 kroner til renovering og inventar.

Skolen ligger i et av de vanskeligst tilgjengelige fylkene i Liberia; i den sørøstlige delen av landet. Skolen ble bygget i 1949 av misjonærer fra USA, og har aldri blitt renovert siden. Skolen er i dårlig stand og trenger rehabilitering. Taket er skadet og dette gir lekkasjer i hele bygningen. Det er ingen pulter eller stoler, det er ødelagte vegger og gulv og liten plass. Prosjektet er beregnet til 75 000 kr. Skolen er for barn og ungdom fra førskole til og med 12.klasse. Den har 300 elever, og 23 lærere. På bakgrunn av de forskjellige utfordringene elevene og skolen står overfor, skrev foreldreforeningen og Utdanningsetaten i fylket og distriktet, sammen med lokalbefolkningen og UMC’s utdanningsråd, et brev til CODEVPRO og ba dem om å gripe inn og hjelpe til med å renovere skolen for å skape bedre læringsmiljø for studentene. Skolen vil også trenge en vannpumpe og latriner til elevene. Dette skal Metodistkirken i Haugesund samle inn penger til. På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å få tak i bilder derfra, men vi håper vi får det etter hvert. På bildet ser du ledelsen for CODEVPRO i Liberia. Da er vi offisielt i gang med nytt prosjekt! Vi gleder oss over å kunne bety en forskjell for barn og unge i Liberia!

 

 

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone