Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Man
17. januar
Tir
18. januar
Ons
19. januar
Tor
20. januar
Fre
21. januar
Lør
22. januar
Søn
23. januar

Kontakt oss

St Marie gate 56, 

1706 Sarpsborg

Telefon: 99379674 

Prest: Hilde Augensen

Tlf.: 995 44 825

Presten treffes i kirken de fleste mandag ettermiddager og torsdag formiddager, og etter avtale.

E-post: hilde.augensen@metodistkirken.no

E-post: sarpsborg@metodistkirken.no

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sarpsborg

 

Bankgiro: 3000.19.33449. 
Organisasjonsnummer: 
996 353 745

ORGANISTER: 

Paal Schøyen, tlf.: 95149606, e-mailadresse: paal.schoyen@gmail.com

Svein Ragnar Nilsen, tlf. 95805485, e-postadresse: svein.ragnar.nilsen@gmail.com

UTLEIE:

Henvendelse om utleie skjer til utleieansvarlig: Thor-Martin Lundmark, tlf. 95123802.

Se siden om utleie.

 

Menighetsrådets leder: Randi Bjerk.

Tlf. 90910077

epost: randi_bjerk@hotmail.com

 

Personalkomité:

Else-Grethe Mathisen

Tlf.: 41610281

E-post: elsegrethe.mathisen@gmail.com

 

BUR (Barne- og ungdomsrådet):

Kontaktperson: Else-Grethe Mathisen.

Tlf.: 416 10 281

E-post: elsegrethe.mathisen@gmail.com

BURs kontonummer: 1090.24.58951

 

Misjonskontakt: Kirkens kontor.

 

Kasserer:

Gerd Røsok,

Tlf. 918 47 580

E-post: gerd.rosok@gmail.com

 

Kontaktkvinne: Sissel Skogstad,

Tlf. 918 17 830

E-post: sisse.skogstad@icloud.com

 

Legdelegater:

Randi Bjerk. Tlf. 90910077 E-post: randi_bjerk@hotmail.com

Vara: Gerd Røsok

Bankgiro: 1090.25.65707

 

 

 

 

 

CRAZY FOLKA

Nystartet klubb for ungdom fra 12 år. Vi treffes annenhver onsdag, i like uker, fra kl. 18.00 – 20.00 i ungdomsrommet i kirken.

Vi vektlegger å få til den gode samtalen mellom ulik ungdom, og mellom ungdom og voksne

Vi er opptatt av gode holdninger, respekt for den enkeltes egenart og bidra til en positiv voksentilværelse.

Vi ønsker å bidra til god mestringsfølelse i trygge omgivelser og forsøker oss på flere aktiviteter. Vi vil invitere personer med ulik kunnskap og yrkesbakgrunn for å engasjere og motivere til bevisste valg.

I 2021 lærte vi å pynte flotte kaker, lærte å strikke, lagde flott julepynt, spilte bordtennis mm., og avsluttet sesongen med et flott julebord.

 

Crazy Folka
Powered by Cornerstone