Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Om oss>Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017
Tir
21. september
Ons
22. september
18:00 - 21:00Ungdomssamling
Tor
23. september
11:00 - 13:00Torsdagstreff
Fre
24. september
Lør
25. september
Søn
26. september
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Man
27. september
17:45 - 18:30Koret Lys øver

Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017


Forslag til Tillitsvalgte for arbeidsåret 2016-2017 i Metodistkirken Sarpsborg

 

Menighetsrådet:

Leder: Randi Bjerk

Kasserer: Gerd Røsok.

Personalkomitéen, leder: Iris Bjørnson.

HMS leder: Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Koordinator for bygg/anlegg: Thor-Martin Lundmark.

Legdelegat årskonferansen (2016-2019): Gerd Røsok.

Sekretær (velges internt): Anna Solveig Slettevold.

Medhjelpere: Svein R. Nilsen, Torhild Mørk Swahn, Anna Solveig Slettevold. Paal Schøyen.

Kontaktkvinne: Sissel Skogstad.

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR), leder valgt av BUR-årsmøtet.

Prest: Hilde Augensen

Nestleder (velges internt i rådet): Gerd Røsok.

 

Prest, leder BUR, representant kvinnerådet velges ikke av menighetskonferansen

Arbeidsutvalg (AU): Leder av menighetsråd, kirkeverge koordinator for bygg, kasserer, prest. Au innkaller andre etter behov i ulike saker. Au er evangeliseringskomité og finanskomité.

 

ADMINISTRATIVE KOMITÉER

Kirkeverge komitéen: Alle kirkevergens fullmakter er overført til menighetsrådet for kommende arbeidsår.

Personalkomitéen:

Leder: Iris Bjørnson

2016-2019: Marthe Rogne Fjærvik, Gerd Røsok

2015-2018: Iris Bjørnson, Inger Vestli

2014-2017: Øyvind Braathen, Anne Lise Rogne

Legdelegat og leder av menighetsråd.

 

 

Komité for frivillige tjenester/ Nominasjonskomiteen:

Leder: prest Hilde Augensen

2016-2019  Helge B. Skånlund

2015-2018: Turid Haraldstad

2014-2017: Lisbeth Tøgersen

Karantene: Espen Plünnecke

 

Menighetsrådets leder, legleder, legdelegat og prest kan møte i alle komitéene.

 

Andre valg

Til representantskapet i Varmestua: Espen Plünnecke og prest.

Til representantskapet i Kirkens bymisjon, Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok.

Dialogforum Østfold: prest Hilde Augensen. Vara: Gerd Røsok                

Besøksgruppe: prest Hilde Augensen, leder. Øvrige medlemmer: Anne-Lise Rogne, Ole Rogne, Ann-Kristin Lundmark.          

Tjenester/arbeidsgrupper (Tjenester i forbindelse med gudstjenestene. Tjenestegrupper: se egen liste).

Bakelag:                           Lisbeth Tøgersen, koordinator.

Huskomité:                      Kari Sæther, Lisbeth Tøgersen.

Innkjøpsansvarlig:          Anne-Lise Rogne        

Brannvernleder/HMS:     Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Varme og ventilasjon:     Gunnar Lie, prest Hilde Augensen, Thor Martin Lundmark.

Alarmanlegg:                   Thor Martin Lundmark.

Tellere:                             Kjell Sønsteby, Kjell Brede Eriksen.

Revisorer:                        Thor Jan Olsen, Kjell Sønsteby.

Uke-vaktmester:              Gunnar Lie, Bjørn Tøgersen, Trond Bjerk, Øyvind Braaten, Thor-Martin Lundmark, 

                                          Helge B. Skånlund, Fredrik Swahn.

Utleieansvarlig:               Thor-Martin Lundmark.

                 

Menighetsbladet

Redaktør:                          prest Hilde Augensen.  

Medhjelper, redaksjon:    Paal Schøyen/kontormedarbeider

Hjemmeside/Facebook:   Paal Schøyen, prest Hilde Augensen, kontormedarbeider.

 

Underavdelinger

Forening/seniortreff:         Edel Jørgensen, prest Hilde Augensen, koordinator-gruppe

Metodistkirkens kor:         Gunnar Lie, leder.

KYM:                                   Torhild Mørk Swahn, koordinator.         

Formiddagstreff:                Egen gruppe (med foreløpig presten som leder).

 Festkomité:                        Lisbeth Tøgersen, Edel Jørgensen, Kari Sæther.                                    

Julemessekomité:              Torhild Sønsteby, Sissel Skogstad, Gerd Røsok, Kari Sæther, Kari    Titlestad, Ellen Jansen.

                                             Ansvarlig for kakelotteri:

                                             Kasserer: Gro Reiersen Aase.

 

Barne- og ungdomsarbeidet

Leder og representanter velges fra underavdelingene i BUR på eget årsmøte

Barne- og ungdomsrådet:       Kari Titlestad.

Søndagsskolen:                      Thor-Martin Lundmark (leder).

Speidergruppa:                       Thor Jan Olsen.

Koret Lys:                                Randi Bjerk.

Rafiki/Venner:                         prest Hilde Augensen.

Myldredag/ middag:                Gerd Røsok.

 

Kontaktkvinne for Kvinnenes Internasjonale bønnedag: Sissel Skogstad

 

Kontakt for misjon: kontoret

Kontakt for bibelselskapet: kontoret

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Tilsynsprest Knut Refsdal orienterer om den ekstraordinære Generalkonferansen i UMC. Les mer
Powered by Cornerstone