Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Om oss>Tillitsvalgte for arbeidsåret 2021 - 2022
Man
27. juni
Tir
28. juni
Ons
29. juni
Tor
30. juni
Fre
1. juli
Lør
2. juli
Søn
3. juli

Tillitsvalgte for arbeidsåret 2021 - 2022


Tillitsvalgte for arbeidsåret 2021 - 2022 i Metodistkirken Sarpsborg

 

Menighetsrådet:

Leder: Randi Bjerk

Kasserer: Gerd Røsok.

Personalkomitéen, leder: Else-Grethe Mathisen.

Medhjelpere:

Svein Ragnar Nilsen, Paal Schøyen, Thor-Martin Lundmark, Torhild Mørk Swahn.

Legdelegat årskonferansen: Randi Bjerk, vara: Gerd Røsok.

Kontaktkvinne: Sissel Skogstad.

Ung medhjelper: Tonje Groth

Koordinator for bygg/anlegg: 

BUR-leder (Barne- og ungdomsrådet) velges av BUR-årsmøtet.

BUR-kontakt: Else-Grethe Mathisen

Prest: Hilde Augensen

Arbeidsutvalg (AU): Leder av menighetsråd, koordinator for bygg, kasserer og prest. 

 

Organister/pianister: Paal Schøyen og Svein R. Nilsen

 

KOMITÉER

Personalkomitéen:

Leder: Else-Grethe Mathisen

2019-2022: Gerd Røsok

2020-2023: Else-Grethe Mathisen og Heidi Braaten

2021-2024: Inger Vestli og Gunnar S. Lie

Legdelegat og leder av menighetsråd.

 

 

Nominasjonskomiteen:

Leder: prest Hilde Augensen

2019-2022:  Paal Schøyen

2020-2023: Bjørn R. Tøgersen

2021-2024: Anne-Lise Rogne

 

Menighetsrådets leder, legleder, legdelegat og prest kan møte i alle komitéene.

Andre valg

Til representantskapet i Varmestua: Espen Plünnecke og prest.

Dialogforum Østfold: Paal Schøyen og Gerd Røsok.               

Arbeidsgruppe, diakoni: prest Hilde Augensen, Anne-Lise Rogne, Ole Rogne, Ann-Kristin Lundmark, Birgitte (Nutte) Grandahl, Helge B. Skånlund.      

Arbeidsgruppe, bygg: Ivan Stene Lehmann, Paal Schøyen, Odd William Bakken, Thor-Martin Lundmark, Gunnar S. Lie, Gro og Espen Plünnecke, Trond Bjerk og Gerd Røsok.

Uke-vaktmester:              Gunnar Lie, Bjørn Tøgersen, Trond Bjerk, Øyvind Braaten, Thor-Martin Lundmark, Ivan Stene Lehmann, Ellen Tveter, Geir                                                 Thorvaldsen, Espen Plünnecke og Terje Hotvedt.

                                          

Bakelag:                           Ann-Kristin Lundmark.

Innkjøpsansvarlig:          Ellinor Ferstad

Brannvernleder/HMS:     Randi Bjerk og Trond Bjerk.

Varme og ventilasjon:     Gunnar Lie, Thor Martin Lundmark.

Alarmanlegg:                   Thor Martin Lundmark.

Tellere:                             Kjell Sønsteby, Gunnar S. Lie.

Revisorer:                        Thor Jan Olsen, Sissel Skogstad.

Utleieansvarlig:               Thor-Martin Lundmark.

                 

Ukehilsen

Redaktør:                          prest Hilde Augensen.  

Hjemmeside/Facebook:    prest Hilde Augensen, Paal Schøyen,

 

Underavdelinger

Torsdagstreffet:                 Ann-Kristin Lundmark, Hilde Augensen.

Metodistkirkens kor:         Gunnar Lie, leder.          

Julemessekomité:              Torhild Mørk Swahn, Sissel Skogstad, Gerd Røsok, Kari Sæther, Kari Titlestad, Ellen Jansen.

                                             Ansvarlig for kakelotteri: Gerd Røsok

                                             Kasserer for julemessa: Gro Reiersen Aase.

 

Barne- og ungdomsarbeidet

Kontaktperson for Barne- og ungdomsrådet (BUR): Else-Grethe Mathisen.

Speidergruppa:                       Thor Jan Olsen.

Koret Lys:                                Randi Bjerk.

Crazy Folka:                            Else-Grethe Mathisen

 

Kontaktperson for Kvinnenes Internasjonale bønnedag: Sissel Skogstad

Kontakt for misjon: prest Hilde Augensen/kontoret 

 

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Tilsynsprest Knut Refsdal orienterer om den ekstraordinære Generalkonferansen i UMC. Les mer
Powered by Cornerstone