Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Utleie
Man
27. juni
Tir
28. juni
Ons
29. juni
Tor
30. juni
Fre
1. juli
Lør
2. juli
Søn
3. juli

Utleie

Det er mulig å leie Metodistkirken i Sarpsborg. Sjekk i utleiekalenderen om det er ledig.

Utleiekalendere finner du her 

Skjema for å søke om å leie finner du her :http://www.metodistkirken.no/sarpsborg/nyheter/article/1425648

 

Søknad om leie av  Metodistkirken Sarpsborg

 

LEIEKONTRAKT

Utleier:

Metodistkirken Sarpsborg  

St. Marie gt. 56                                                                                                                                     

1706 Sarpsborg

 

Leietaker:

 

Kontaktperson:

Ansvarlig brannvernsleder under arrangement:

 

Leieobjekt:

Leieperiode:

Betaling:   Kr.__________

Kontant:   Kort:   Vipps:  Konto:  Innbetaling til kontonummer: 3000.19.33449

Jeg bekrefter at jeg kjent med ordensregler, branninstrukser og slukke- og evalueringsrutiner.

 

Signatur_________________________

Leietager                                    

 

Signatur________________________    

Metodistkirken Sarpsborg                         Kopi av Legitimasjon må følge      

 

PRISER:

Utleieprisene pr. døgn er fra 01.01.18: 

 • Hele kirken med underetasje kr. 5.000,-
 • 1. etasje: kirkesal, sidesal, konferanserommet og kjøkken. Kr 2.500,- eller 10 % av billettinntekter dersom dette overstiger kr. 2.500,- (se nedenfor).
 • Wesleysal (d.e. sidesal) og kjøkken: Kr 2.000,-

Underetasje: 

 • Peisestue og kjøkkenkrok i kjeller: Kr.1.500,-
 • Medlemmer og faste leietagere har egne priser.

Konserter/arrangementer med inngangspenger:

 • Leien er 10 % av brutto billettinntekter eller minimum kr 2.500,- pr. konsert.
 • For samarbeidene organisasjoner kan det gis spesialpris.

Betaling skjer ved at pengene settes inn på menighetens konto 3000.19.33449 senest 10 dager etter utleie. Husk å skrive hva beløpet gjelder.

Regler ved leie av kirkerom og sidesal:

 • Etter brannforskriftene kan det totalt være 364 mennesker i kirken, inklusive medvirkende. Hovedsal 168, galleri 42, sidesal 154.  Salgbare kvalitetsplasser er 300.
 • Bruk av kirkens flygel og pianoer er inkludert i prisen, men ønskes det stemming koster det kr 1.500,-.
 • Bruk av kirkens orgel skal avtales på forhånd.
 • Lyd-, og bildeanlegget inkludert i prisen, men må styres av leietaker (se skriv om bruk). Skader som følge av feil bruk må erstattes.
 • Avtale om åpning og lukking av kirken meldes til utleieansvarlig på telefon.

Vi minner om at det er plikt for arrangøren selv å melde fra til TONO for hver enkelt konsert.

Det gjøres også oppmerksom på at ansatte, utleieansvarlige og vaktmester har fri adgang på alle arrangementer i kirken.

 • Bruk av levende lys skal avtales på forhånd.
 • Kun skriftlig avtale om leie av Metodistkirken er juridisk bindende. Utleie kan bare skje i samsvar med kirkens lære og kirkeordning.
 • Leietakere må være ute av kirken senest kl.  22.30 alle dager. Skal arrangement vare lenger, må det avtales spesielt.
 • Utleier sørger for at kirken er opplåst til avtalt tid. Utleier skal også sørge for låsing av kirken etter at arrangementet er slutt. Leietaker må utpeke en ansvarlig leder som har ansvar og ledelse ved brann og ulykke.  
 • Leietaker skal kun benytte de rom som er avtalt på forhånd. 
 • Det er ikke tillatt å røyke eller drikke alkohol i noe rom i kirken. 
 • Oppstilling av utstyr o.l. skal gjøres i samarbeid med kirkens representant. Det anmodes spesielt om at leietaker tar hensyn til den kirkelige utsmykning. 

Ungdomsrommet i kjeller og grupperrom inngår ikke i utleie.

Rydding av kirken skjer umiddelbart etter arrangementet. Kirken skal forlates i samme stand som den var i ved ankomst. Bord skal vaskes. Søppel skal kastes i container. Se sjekkliste.

 

 

Henvendelse om utleie skjer til utleieansvarlig:

Thor-Martin Lundmark tlf. 951 23 802

 

På kirkens denne hjemmeside finner du utleiekalender hvor du kan sjekke om det er ledig og fylle ut skjema som ligger på denne siden og sender på mail: utleie@sarpsborg.metodistkirken.no

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Tilsynsprest Knut Refsdal orienterer om den ekstraordinære Generalkonferansen i UMC. Les mer
Powered by Cornerstone