Tema

Jeg fant, jeg fant

Årets tema for Sommerfesten er hentet fra folkeeventyret om Askeladden som plukket med seg det ene etter det andre som tilsynelatende ikke var noe å samle på, men som viste seg å være verdifullt. Askeladdens nysgjerrighet og hans evne til å se det verdifulle i det han finner på sin vei er gode egenskaper.

Bibelen har også mange fortellinger om å bli funnet, for eksempel de tre lignelsene i Lukas 15 om sauen som ble funnet, mynten som ble funnet, og sønnen som kom til seg selv, dro hjem igjen og ble tatt imot med åpne armer. Flere generasjoner kristne verden over har sunget «I once was lost but now I’m found». Disse tekstene vil være tema for undervisning og forkynnelse og på mange andre måter på Sommerfesten, både i leirene og for de voksne.

Jeg fant, jeg fant skaper nysgjerrighet, og handler om å lete, finne og bli funnet. Det vil være mye rart å finne og oppdage på samlingene og rundt omkring på plassen. Kanskje finner du noe selv, eller kanskje noen finner deg?