Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

På kirkekaffen - Anne-Marie Knaus Knudsen
Anne-Marie forteller om hva gudstjenesten betyr for henne.
Les mer
  
Powered by Cornerstone