Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

"HJEMME HOS..."

Tilbud for ungdom 14-25!

Vi ønsker å invitere alle ungdommer 14-12 år hjem til oss i menigheten! 

På "Hjemme hos..." samles vi hjemme hos noen i kirka eller i kirken. Vi spiser god mat, prater sammen, gjør noe sosialt sammen (spiller spill, har en quiz el.l.) og/eller ser en film. 

Tilbudet er åpent for alle, og du kan bare ta med deg en venn eller flere! 

Vi håper du har lyst til å komme på besøk! Datoer kommer på nettsiden, Facebook og i menighetsblad.

 

"HJEMME HOS..."

 

 

Powered by Cornerstone