Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Halvsannheter og helfallgruver

Halvsannheter og helfallgruver

2019-09-19
Prekenserie: Om halvsannheter som: Gud elsker synderen og hater synden- Det er vel en mening med det- Gud hjelper de som hjelper seg selv? Søndag 22 / 29 oktober kl 11 og 6 oktober kl 19.30

Vi kjenner nok alle noen som er glad i å bruke setningen «alt skjer av en grunn» i betydningen, det er en del av Guds plan. Den setningen brukes gjerne når noe utenkelig grusomt har skjedd som, dødsfall, ulykker eller naturkatastrofer. For noen vil denne setningen virke trøstende, at Gud styrer og har en masterplan selv med de grusomste hendelser i livet og verden. Men dersom man pauser litt ved denne setningen, begynner det ganske kjapt å melde seg noen problemer. For dersom alt skjer av en grunn, så vil det i overført betydning si at Gud ønsker at det skal skje. I tillegg, dersom Gud har en slik overstyring, hvor ender den? Er det noen poeng i å trene for å bli best i skiskyting hvis Gud allerede har bestemt hvem som skal vinne? Er det vits å stemme på valgdagen dersom Gud har enerett og allerede har forhåndsstemt? Og hvordan er det forenelig med en alt vitende, alt elskende Gud å ha en plan som innebærer at små barn dør av grusom sykdom, hungersnød eller blir drept? For en utenforstående vil den Gud som impliseres ved setningen «alt skjer av en grunn» i slike tilfeller virke direkte ond.

Ord har makt, makt til å forene, men også makt til å lage splid. I tilfeller hvor man kunne tenke seg i si «alt skjer av en grunn» kan man heller bruke den engelske versjonen av rom 8,28: «Everything workes for the good for thoes who love God», oversatt til «Alt jobber mot det gode for dem som elsker Gud», denne setningen kan tolkes i retning av «alt skjer av en grunn», men den kan også tolkes som at Gud sender kjærlighet også i de mørkeste stunder.

Gud ønsker ikke at katastrofer skal inntreffe, men når de gjør det, svøper han oss i trøst og kjærlighet. Han sender hjelp gjennom sine troende, og gir gjennom dem sin styrke og kjærlighet. Han tvinger godhet til å etterfølge ondskap. Gjennom historien finnes det massevis av eksempler på dette, ondskap får aldri det siste ordet. Godheten vokser utav ondskapen. Etter en naturkatastrofe setter tusenvis av mennesker livet sitt på vent for å bistå frivillig. Folk gir av sin tid, sine penger, og sine ressurser. Dette er Guds måte å tvinge godhet fra ondskap. Slik at selv det onde til slutt gagner det gode. Han ønsker ikke katastrofen, men når den inntreffer kaller han sine barn til tjeneste, kaller dem til å hjelpe sine søsken. På den måte styrkes kjærligheten innad i søskenflokken Hans, og det, det er Guds vilje.

Powered by Cornerstone