Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Tema: Den hellige ånd 

Tema: Den hellige ånd 

2020-10-15
Søndag 18 oktober kl 11.00
SØNDAG 18. OKTOBER 
Kl 11.00 Gudstjeneste 
Torgeir Tveter taler.
Musikk og sang Harald Sævik
Kirkekaffe i sideskipet etter gudstjenesten  
 
 
What do you want to do ?
New mail
Powered by Cornerstone