Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>SINNSROGUDSTJENESTE -

SINNSROGUDSTJENESTE -

2020-10-26
Søndag 1 november kl. 19.00 - I håpets landskap
Prest Torgeir Tveter
   Hjerte til  hjerte,  lystenning, 

     delgivning og Nattverd,

  Musikk og sang ved Harald Sævik.  
  Musikk av Jenni Witick på cello
Kirkekaffe i sideskipet fra kl 18.30
 
What do you want to do ?
New mail
Powered by Cornerstone