Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>UTSATT ÅPNING

UTSATT ÅPNING

2021-05-07

Menighetsrådets arbeidsutvalg hadde møte onsdag og bestemt at vi ikke åpner for gudstjeneste på søndag. Dette både på bakgrunn av den usikkerhet som var i forhold til hvilke tiltak som ville gjelde denne helgen, og smittesituasjonen på Nord Jæren. Det blir heller ingen gudstjeneste 16.mai, men dette var planlagt for lenge siden. Det betyr at vi satser på at vi åpner til pinsedagen 23.mai.  

Men det blir Taizebønn i St Petri kl 19.00 på søndag. Benytt anledningen til å bli med på dette. Det åpnes for samlinger med inntil 10 personer i kirkebygget. Så fra tirsdag er det Bønnemøte og Bibelsamtale.

Søndag 9.mai vil det bli et digitalt tilbud. Det blir ingen gudstjeneste denne gangen, men en refleksjon av Torgeir Tveter. Vi legger dette ut på You tube og Facebook søndag formiddag fra kl 10.00

 

Bilde fra dugnad på torsdag 6 mai

Powered by Cornerstone