Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Skaperverkets dag

Skaperverkets dag

2021-06-04

Kl.11.00. Tur i Botaniskhage

på Ullandhaug

Markering av skaperverkets dag

Oppmøte ved parkeringen i

Telegrafdirektør Heftyes vei

Powered by Cornerstone