Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>GRATIS NORSKUNDERVISNING / FREE NORWEGIAN CLASSES

GRATIS NORSKUNDERVISNING / FREE NORWEGIAN CLASSES

2021-08-20
Onsdager kl. 18:00-20:00/ Wednesdays 6:00pm to 8:00 pm

Høst/Autumn 2021 fra/from  25 august 

Nivå A1

Undervisning i klasse/ teaching in class

og/and Samtalegruppe/Dialoguegroup.

 

Mer informasjon/more informationwww.metodistkirken.no/stavanger 

Facebook: Norwegian Language Group - Stavanger Methodist Church

Tel +47233230     e-post: stavanger@metodistkirken.no

Påmelding/registration https://www.checkin.no/event/35019/gratis-norskundervisning-free-norwegian-classes

 

Metodistkirken Stavanger

Vaisenhusgate 7.  Inngang fra/entrance from Hetlandsgata

Powered by Cornerstone