Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Vår dag - Frivillighetens år

Vår dag - Frivillighetens år

2022-05-18
Møt STL sine medlemmer på stands på Arneageren og inne på Sølvberget kan du i vårt "Human Library" låne en dialog med et menneske fra et livssynssamfunn for en 10 min. samtale.

 

Disse kan du treffe den 21. mai (med forbehold om små endringer):

Bahá’ì

Hindu

Kveker

Ahmadiyya

Metodist kirken

Den norske kirke

Kristensamfunnet

Den Katolske Kirke

Diamantvei Buddhist

Human-Etisk Forbund

Muslimsk Fellesråd Rogaland

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Powered by Cornerstone