Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Menighetens prester

Menighetens prester

 

En oversikt over menighetens prester gjennom tidene.

 

1874-76        

Anders.Olsen 

1876-79

Ole Olsen

1879-80

Johan Torkildsen

1880-82

Bernt. Jørgensen

1882-84

Chr. Torjussen

1884-87

Anders. Halvorsen

1887-88

Ole. Kristensen

1889-90

Christopher. P.

1891-92

Joachim Petersen

1892

Helge Ristvedt

1892-93

Martinius. Olsen

1894-95

Petter Olsen

1895-97

James Sanaker

1897-98

Lauritz Paulsen

1898-01

Gustav Smedstad

1901-04

Lauritz Paulsen

1904-07

Johs. P. Lie

1907-10

Anton Rynning

1910-14

Axel Foss

1914-21

Oscar Svendsen

1921-26

Trygve Wahlstrøm

1926-31

Yngvar Johansen

1931-35

M.S Haver

1935-42

Alf Lier

1942-45

Thorleif Amundsen

1945-52

Ogmund Ulvedal

1952-62

Trygve Karlsen

1962-63

E. Anker Nielsen

1963-69

Arnold Madsen

1969-73

Jonny Linnsund

1973-78

Arthur Jøranson

1978-81

Øivind Brakvatne

1981-88

Rolf Moster

1988-2006

Øyvind Helliesen

1992-2003

Idar Halvorsen

1998-2001

Dag Martin Østevold

2006-2011

Charles Jourdan

2010-

Marit Bjørnevik

 

Powered by Cornerstone