Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Forsiden>Om oss>Kunst i kirken

Kunst i kirken

2018-04-24
Kunst i kirken Kunst i kirken Kunst i kirken

Stavanger Metodistkirke, bygd i 1874, var en mindre trekirke som ble nyrestaurert og ombygd til så å si en ny kirke i 1924. Den nye kirke ble tegnet av arkitekt Gustav Helland.

På utsiden av kirkefløyen mot hagen er det et kobberrelieff med navnene på de tre av kirkens ungdommer som mistet livet i 2. verdenskrig. Relieffet har følgende innskrift: «Norge over våre grave, Blomstre som en Herrens have.»

Over hovedinngangen til kirken: Et kobberrelieff som forestiller den Hellige Familie, laget av Øivind Weltzin.

Inne i vestibylen: En byste av pastor A. Olsen, stifteren av Metodistmenigheten i Stavanger.

Inne i kirken over prekestolen: Det store alterbildet av Kristus i Getsemane, malt av den norske kunstneren Eilif Petersen.

I fronten av prekestolen: Relieff utført av kunstneren Trygve Frafjord, fargelagt av Mons Breidvik. Lysestakene på alterbordet er også utført av Trygve Frafjord.

Det store trerelieffet på kirkesalens sidevegg er utført av kunstneren Oscar Zwink i Oberammergau, Tyskland.

I trappenedgangen til garderoben: Et maleri, en gave fra den finske kunstneren Lennart Sägerstråle.

Nede i bønnerommet: Det gamle knafallet fra kirkens første tid, og det første orgelet fra 1875.

Det nye orgelet i kirken ble bygd i 1949 av orgelbygger Jørgensen, Oslo. Det har 18 stemmer med elektrisk traktur.

Kirkens to klokker har en vakker lys klang, og er støpt av Olsen Nalum. De har følgende innskrift: «Se det Guds Lam som bærer verdens synd!» og «Land, Land, Land, hør Herrens ord!»

 

In English:

Stavanger Metodist Church was built in 1874 and was a small, wooden church, which in 1924 was completely rebuilt, the architect being Mr. Gustav Helland.

On the outside wall of the annexe, facing the garden, is a copper relief on which are the names of three youths from the church, who gave their lives for their country in WWII. The relief has this inscription: «Norway will bloom again over our graves.»

Above the main entrance to the church there is also a relief in copper of the Holy Family, made by Mr. Øivind Weltzin.

In the vestibule stands a bust of the founder of the Stavanger Congregation, Reverend A. Olsen.

In the church, above the pulpit, is a large altar piece «Christ in Gethsemane», paintet by the Norwegian artist Eilif Petersen.

On the pulpit, above the altar-table, there is a relief picturing the great multitude before the thorne of God, made by the artist Trygve Frafjord and coloured by Mr. Mons Breidvik. The altar candleholders are also the work of Mr. Trygve Frafjord.

The large relief in wood, placed on the right side wall of the chapel, comes from Oberammergau, Germany, and is made by the artist Oscar Zwink.

In the stairway leading down to the wardrobe area, there is a painting by the Finnish artist Lennart Sägerstråle.

In the Prayer Room, in the Crypt of the church, is the altar-rail and the Kneeler from the first church and also the first small organ from 1875.

The pipeorgan in the church was installed in 1949 by the organ builder Mr. Jørgensen of Oslo. The organ has two manuals with 18 speaking stops and has electric tractors.

The two church bells have a bright, clear tone and were moulded at the Olsen Nalum Foundry and have the following inscriptions: «Behold the Lamb of God, that taketh away the sins of the world!» and «Earth, Earth, Earth, hear the Word of God!»

 

 

Powered by Cornerstone