Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Konfirmasjon

2018-05-21

Konfirmasjon i Metodistkirken er undervisning i kristen tro, samfunns og mellommenneskelige spørsmål, og metodistisk historie og lære. Det har ingenting med bekreftelse av dåpsløftet å gjøre. Derfor er det ikke nødvendig å være døpt for å konfirmeres i Metodistkirken. Konfirmasjonstiden legges opp med samlinger som inneholder undervisning ,samtaler og besøk - enten av mennesker som kommer til samlingen, eller at konfirmantene og konfirmantlærer besøker aktuelle organisasjoner/steder. I tillegg er det konfirmasjonsleir hvor metodistkonfirmanter fra hele landet samles, og noen ganger også konfirmanttur. Undervisningen starter i august/september, og konfirmanttiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste i slutten av april eller begynnelsen av mai. Vår menighet samarbeider med Sandnes metodistmenighet om konfirmasjonsundervisningen. 

Du kan også lese mer om konfirmasjon i Stavanger Metodistkirke under "Barn & ungdom" og "Konfirmant".

Powered by Cornerstone