Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Medlemsopptagelse

2018-05-21

Alle har rett til å bli medlem av Metodistkirken etter fylte 15 år.

Det skjer i gudstjenesten, hvor de som blir tatt opp som «bekjennende medlem», lover å « støtte kirken med sine bønner, sitt nærvær, sine gaver, sin tjeneste og sitt vitnesbyrd».

Dette skjer i en forbønnshandling hvor det nye medlemmet blir bedt for og får velsignelsen med prestens hånd på sitt hode.

Du kan lese mer om hva det vil si å bli medlem av Metodistkirken på http://www.metodistkirken.no/hoved/om/medlemsskap 

Powered by Cornerstone