Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Styrende organ

 MENIGHETSRÅD
 

Leder: Håvard Jøranson

Nestleder: Emma Olivieri Askevold (velges av menighetsrådet)

Sekretær: Per-Endre Bjørnevik

Leder for økonomi- og eiendomsutvalg: Per-Endre Bjørnevik

Leder for personalutvalg: Susanne Mall

Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest

Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni): Emma Olivieri Askevold

Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Trine Riise Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner): Torunn Herabakka Medhjelpere: Trine Riise, Hege Bergjord 

Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetspresten 

 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU): Menighetsrådets leder og sekretær, økonomiansvarlig og Menighetsprest

 

Legdelegatene til Årskonferansen 2021-2024

I: Susanne Mall

II: Anette Riise

Varadelegat: Randi Sunde Thorsen, Emma Olivieri Askevold

 

ADMINISTRATIVE UTVALG

Personalutvalg: Leder: Susanne Mall

Valgt for 3 år: Astrid Khan

Valgt for 2 år: Einar Klinkenberg

Valgt for 1 år: Susanne Mall 

 

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest og legdelegater

Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

 

Nominasjonskomite:

Leder: Menighetsprest

Valgt for 3 år: Kirsten Egge

Valgt for 2 år: Bernhard Sigvart Grønberg

Valgt for 1 år: Einar Klinkenberg og Reidun Sirevåg

Leder: Ansvarlig prest er sammenkallende: Kirsten Egge, Anne-Marie Knaus Knudsen, Arild Gabrielsen, Marit Bjørnevik, Trine Riise,

Prest og en rep fra sangkoret. Alfhild Skagemo

 

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:

Leder: Marit Dahl Torgersen, KYMs representant, menighetsprest ex officio

 

ANDRE TILLITSVALGTE

Revisorer- velges av menighetsrådet 

Revisor underregnskaper:  Annette Riise

Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirevaag 

Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner:  Torgeir Tveter vara: Hege Bergjord 

 

Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene

Redaktør for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter

Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter

Leder bønnemøte: Åse Thoresen.

Leder bibeltimen: Helge Koch  

 

Organisasjoner  Metodistkirkenes Kor  Leder: Reidun Sirevaag Kasserer: Sigrunn Klinkenberg

Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka

KYM Koordinator: Torunn Herabakka

Sekretær Marit D Torgersen 

Styremedlem: Marit Bjørnevik 

Kasserer: Ragnhild O. Opsahl

 

Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte

Leder: Trine Riise

Kasserer: Emma Olivieri Askevold

 

Lokallagene:

Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen

Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold

Aktivitetsdag: Torunn Herabakka

 

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG 

Leder: Per-Endre Bjørnevik,  Paul Fridtjov Brekklund, Marit Dahl Torgersen, Øivind Gabrielsen, Annette Riise, Randi Sunde Thorsen,

Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

 

VIRKSOMHETSRÅD MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)

Leder: Emma Olivieri Askevold,  Marianne Olstad, Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, 

 

Besøkstjeneste: Arild K. Gabrielsen, Berit og Bjarne Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Sigrunn Klinkenberg og presten. 

 

Powered by Cornerstone