Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Bibeltime

Bibeltime

Vi møtes til skattejakt i Bibelen hver mandag formiddag fra kl. 12.00-13.00. Vi følger bibelundervisningen *Veien gjennom Bibelen', spilt inn av tidligere menighetspastor Øivind Brakvatne  Fortiden er det Lukas evangeliet som vi lytter og samtaler til.  Det er plass til mange rundt lunsjbordet som er rammen om en spennende skattejakt! Før Bibeltimen, kl. 11.00, er det bønn i Bønnerommet

Powered by Cornerstone