Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

KYM = Kvinners Ypperlige Møtested

Hva er KYM?

For å gå tilbake til slutten av 1970 hvor det var
en del kvinner, mest yngre mødre som følte et
behov for et ”pusterom” uten barn, hvor de
kunne komme sammen og være aktive i
menighetens arbeid, men fant ikke helt sin
plass i det etablerte kvinneforeningslivet, som
var Kirkeringen, Kvinneforeningen og MKmisjonsforening.
Disse ønsket å komme
sammen i hjemmene, og ønsket også en
annen ”stil” enn det de ”gamle” trivdes i.
Da kom tanken om å starte KYM! Enkelt
oversatt: Kvinnenes Yngre Misjon. Disse kom
sammen og bestemte seg for en forening med
fokus på misjon og fellesskap, som en
”underavdeling” av Metodistkirkens Kvinneforbund,
hvor foreningen ble medlem.
Vertinnen holdt en enkelt bevertning og vi
skulle den gang gi kr. 10 pr møte. For dette
fikk hver et ”lodd” til kveldens trekning.
Utlodningen var med fra starten, men de
fleste ga nok mer enn minimumsbeløp.
Det er gjennom årene blitt endret på en del,
bl.a. ved at møtene ble flyttet fra hjemmene
til kirken, hevet minstebeløp vi gir til kr 30,-
(men det er fortsatt opp til den enkelte om en
vil gi mer – dette utgjør hovedinntekten til
arbeidet vårt) og endret vår tolkning av
bokstavene KYM fra Kvinners Yngre Misjon til
Kvinners Ytre Misjon (eller som vi selv liker å
si: Kvinners Ypperste Møtested).
I dag er vi som regel mellom 15 og 20 (nå mer
voksne) som møtes torsdager i par ukene kl.
19.00. Selv i disse corona-tider går det godt –
vi holder mer avstand, men praten og hyggen
har vi beholdt.
Program og ”innhold” er blitt til underveis. Vi
har bidratt både til misjon og kirkens arbeid.
Det ble laget bandasjer av laken og dynetrekk
som ble sendt til Afrika, strikket til
misjonsmessa og av de innsamlede pengene
ble sendt til fadderbarn og til misjonsprosjekter.
Det er i årenes løp også bidratt
økonomisk til menigheten som innkjøp av stor
”takke”, nye kaffekanner, oppussing av
kjøkken og installering av heis, tilskudd til
høytaleranlegget i kirkerommet, samt til nytt
”samtale rom”.
Møtene er løst organisert. Vi kommer
sammen torsdag kvelden medbrakt strikketøy
(eller uten) eller annet håndarbeid, vi lager
også ting som blir solgt på ”menighets og
misjonsmarked” eller litt større håndarbeid
som går til den årlige menighet/misjons
utlodning.
Fast program har vi ikke, men om noen har
lyst til å lese et stykke, holde en liten andakt
eller annet innslag så er det hyggelig, men det
er ingen tvang for noen å bidra. Vi synes det
er godt å møtes samtidig som det gjøres en
liten innsats for misjon og vår egen menighet.
Vi pleier å si KOM SOM DU ER, det er det
viktigste.
Har du lyst å besøke oss er alle damer uansett
alder, hjertelig velkomne. Kanskje vi ser
nettopp deg?
Ragnhild Opsahl
Powered by Cornerstone