Vi ønsker å være en inkluderende, åpen, livsnær og Jesusbegeistret menighet

Sangkoret

Sangkoret har i dag 15 medlemmer. Det er god plass til flere. Vi lærer mye av vår dyktige dirigent/pianist Bjørn Terje Bertelsen. 
Her er sangglede, gode kommentarer og sosialt samvær. Du er velkommen til å synge sammen med oss!
Vi øver tirsdager i Wesleysalen klokka 1900-2100.

Det nye styret for 2015/2016 er: 
 
Reidun Sirevaag, leder
Per Endre Bjørnevik, nestleder
Einar Klinkenberg, sekretær
Sigrunn Klinkenberg, kasserer
Alvhild Skagemo, materialforvalter
Grete M Gabrielse, styremedlem
Inger Solberg , styremedlem

 
Koret øver ukentlig tirsdager fra klokka 1900 til 2100 i Wesleysalen i kirken. Vår dirigent og pianist heter Bjørn Terje Bertelsen. Han er kantorutdannet og er også kirkens organist. Bjørn Terje er dyktig og gir seg ikke før vi kan stemmene våre.
 
I koret har vi et godt fellesskap med humor og omsorg. 
 
Vi synger under gudstjenester i kirken vår. 
 
Korets motto er "Synger for Gud"!
Dersom du har lyst til å være med i Sangkoret kan du kontakte korets leder Reidunn Sirevaag på epost:reidunsirevaag@hotmail.com/telefon: 971 93 425.

 

Powered by Cornerstone