ca 5-12 år

Gjett hvem som kommer til middag? Jesus gjør vann til vin

Del 1 av 5
Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-20
Lær barna om Jesu makt og den overflod han bringer inn i våre liv.

Gjett hvem som kommer til middag? 
 

Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009

 ”Jesus gjør vann til vin.”

Dette er  del 1 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?”  Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid og kan også brukes alene som barnepreken.
Det finnes også fargeleggingsside til dette (lenke med litt engelsk tekst)  som kan brukes som tilleggsaktivitet eller illustrasjon.

Læringsmål:
1. Barna skal lære om Jesu makt og den overflod han bringer inn i våre liv, gjennom at vi gjennomgår fortellingen om at Jesus gjør vann til vin.
2. Barna skal sammenligne og se forskjell på tryllekunster og mirakler ved å undersøke diverse magiske triks og fortellingene om Jesu mirakler for så å diskutere likheter og forskjeller.


Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 45 – 60 minutter

Bibelfortelling: Joh. 2, 1-11  ”Jesus gjør vann til vin”

Forklaring: Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. for menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.


Historien vi tar for oss her, om at Jesus forvandlet vann til vin i bryllupet i Kana, forteller om det første underet Jesus gjorde, og er viktig fordi det viser hvordan Jesus avslørte sin makt for folket, samtidig som han bringer overflod inn i våre liv. Jesus er i sannhet alt vi behøver, og Han kan alltid fylle våre behov.


Når man underviser barn om Jesus mirakler, kan bruken av magiske triks være verdifulle eksempler. Mirakuløse ting virker magiske for oss! Det er imidlertid viktig å understreke at Jesus ikke var en tryllekunstner som gjorde triks. Han har virkelig makt til å få mirakler til å skje.

Dette trenger du:
• Bursdagsutstyr (hatt, gavepose/eske, ballong, blåse osv.)
• To mugger ( en klar, en ugjennomsiktig)
• Vann
• Bruspulver, el annet pulver som kan løses opp til drikke
• Bibel
• Fargeleggingssider om mirakler
• Fargeblyanter eller tusjer
• Utstyr til magiske triks ( glass, papir, mynt, spillkort, tannpirker, lommetørkle, vann, såpe, pepper, kopper)

Introduksjon:  Spør barna hva som trengs for å lage bursdagsselskap. Etter en stund tar du fram ”bursdagsutstyret” ditt og sier noe slikt: ”Jeg tror jeg har det jeg trenge for å lage et flott bursdagsselskap. Jeg har presang, jeg har utstyr som denne hatten, jeg har en blåse, og jeg kan pynte med denne ballongen. Wow! Jeg er klar! Tror dere jeg har det jeg trenger? 

Lytt til det barna mener mangler og vurder det. Forhåpentligvis vil noen nevne kake, hvis ikke leder du dem til å foreslå det ved å foreslå noe å spise.


Si så: ”Hmm, et bursdagsselskap må ha en kake. Det minner meg om dagens bibelfortelling. Den handler også om et selskap, ikke en bursdag, men en bryllupsfest. Hør godt etter for å se om du kan finne ut hva som manglet i det selskapet.”

Bibelfortelling:
Les fortellingen om at Jesus gjør vann til vin fra Joh. 2, 1-11, enten fra en vanlig bibel eller fra en barnebibel.


Spør: ”Hva manglet? Fant dere det ut?” Fortsett diskusjonen ved hjelp av spørsmål som: ”Så, hva hendte? Hvordan gjorde Jesus det? Hva fant folk ut om Jesus?”

Mens dette pågår, heller du vann fra en klar mugge og over i den andre muggen der du på forhånd har hatt i drikkemikspulver (helst rødt). Hell vannet tilbake i den klare mugga for å vise at det nå har forandret farge.

Spør: ”Gjorde jeg nå et mirakel, eller var det et magisk triks? Hva er forskjellen?” Si omtrent følgende: ”Fantastisk! Jesus sørget virkelig for å skaffe det som manglet. Han sørger visst  alltid for det som mangler, og her viste han sannelig sin makt for folket.”

Aktivitet:
Ha klart utstyr for flere magiske triks og flere ulike fargeleggingssider om Jesu mirakler.
Er dere mange, så lag flere stasjoner med en voksen eller et eldre barn til å demonstrere de ulike magiske triksene. Instruksjonsark og fargeleggingsark på hver stasjon.
Om det blir tid, viser hver gruppe triksene og fargeleggingsarkene til de andre.
Gå rundt for å forsikre deg om at hver gruppe vet hva triksene går ut på, og hvilket mirakel bildet forestiller.

Pass på å gjøre det klart hva som er forskjell på magi og mirakler, og forklar at Jesus gjorde mirakler for å demonstrere Guds makt og for å hjelpe mennesker. Det Jesus gjorde var virkelig, ikke triks.

Her er linker til magiske triks (forklaring på engelsk) og fargeleggingssider, men du kan selvsagt bruke andre:

Magiske triks:
Mynten som forsvant
Kortet som forsvant
Bevegelig pepper

Fargeleggingssider om mirakler:
Jesus metter 5000
Jesus helbreder en blind mann
Jesus stiller stormen

Forbindelse til nattverden:
Jesus ordnet med det som manglet i bryllupet. Han gjorde vann til vin. Jesus ordner med oss når noe er i veien også. Han tilgir oss når vi synder og er langt borte fra Ham. Når vi feirer nattverd i kirken, blir vi minnet om Jesus og hans makt til å tilgi.

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Kjære Gud! / Tusen takk / at du / har gitt oss Jesus / som har all makt / til å gi oss / alt vi / virkelig trenger. / Amen.

”Gjett hvem som kommer til middag?”   
  Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009
 
”Jesus og Sakkeus.”

Dette er  del 2 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?”  Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid og kan også brukes alene som barnepreken.
Det finnes også fargeleggingsside til dette (med engelsk tekst: free Zacchaeus coloring page) som kan brukes som tilleggsaktivitet eller illustrasjon.

Direkte link til fargeleggingsarket. Det består av fire tegninger, slik at du kan klippe arket i fire og la barna få hvert sitt ark for så å sette det hele sammen til en fortelling.

Læringsmål:
Gjennom å studere historien om Sakkeus, skal barna få erfare hvordan det føles ”å ikke se”, lære hvordan Jesus aksepterte, inkluderte og elsket alle mennesker, og hvordan vi skulle gjøre det samme. De skal forstå hva det vil si å være syndig og nedbrutt, og hvordan vi kan ”bli satt i orden” og bli tilgitt igjen.

Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 45 – 60 minutter

Bibelfortelling: Luk. 19, 2-10  ”Sakkeus”

Forklaring:
Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. For menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.
Jesus inviterer alle til sitt bord for å gi tilgivelse og fornyelse, spesielt syndere og utstøtte, og han håper at vi vil gjøre det samme.

Historien om tolleren Sakkeus kan brukes for å vise hvordan Jesus aksepterte, tilgav, elsket og ønsket velkommen de som var utstøtt og var syndere. Det kan være utgangspunkt for å diskutere hvordan vi alle er kalt til å elske alle mennesker på samme måte. Den forandring i hjertet, og det ønsket om å gjøre det godt igjen som Sakkeus opplever etter at Jesus kommer hjem til ham er et godt eksempel på hvordan hver og en av oss kan synde og komme på avstand  fra Gud, men ting kan bli i orden igjen når vi vender oss til Jesus og ber om tilgivelse.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen
• Bibel
• Bilde av Jesus
• Stor eske
• Musikk /cd + cd-spiller
• Stoler
• Jengaspill eller byggeklosser
• Papir
• Fargeblyanter eller tusjer


Introduksjon:
Legg på forhånd et bilde av Jesus i bunnen på en eske. Før du begynner på fortellingen sier du til barna at det er noe veldig fint i esken, og spør om de har lyst til å se det. Men så gjør du det vanskelig for dem å se i esken, enten ved å stille deg slik at du sperrer utsikten, eller du plasserer den så høyt at de ikke kan se oppi.
Snakk om hvordan det at vi ikke får se, får oss til å føle oss. Spør barna om de har opplevd andre situasjoner der de ikke kunne se. La dem så få se hva som er inni boksen. Forklar at dagens bibelfortelling handler om en som hadde vanskelig for å få sett Jesus ( Red.anm. det kan være lurt å fortelle at vi ikke helt vet hvordan Jesus så ut. At det finnes flere forskjellige bilder av Ham, fordi ingen malte Han den gang han levde på jorda og fotoapparatene var enda ikke funnet opp!).

Bibelfortelling:
Les fortellingen om Sakkeus, Luk. 19, 2-10, enten fra en vanlig bibel eller fra en barnebibel.
Etterpå spør du bl.a. Hvordan fikk Sakkeus se Jesus? Hvordan var Sakkeus i begynnelsen av fortellingen? Hvorfor hadde ikke Sakkeus noen venner? hva gjorde jesus for Sakkeus? På hvilken måte forandret Sakkeus seg?

Lek:
Lek stolleken. Sett stoler i en sirkel. En mindre enn antall barn. Barna marsjerer rundt så lenge musikken spiller, kaprer en stol når den stopper. Den som blir til overs går ut av leken og en stol fjernes. Fortsett til det er en igjen.


Mulige spørsmål etterpå: Hvordan føltes det å være den som ble igjen til slutt? Hvordan føltes det å bli ”ute”?  Hva betyr det å stenge noen ute? Har dere noen gang stengt noen ute med vilje? Har noen av dere opplevd å være den som ble utestengt? Hvordan vil jesus at vi skal behandle hverandre? Hvem var Jesus spesielt flink til å inkludere?

Aktivitet:
Del barna opp i mindre grupper. La dem spille Jenga eller bygge tårn av andre typer klosser. Gå rundt og snakk med barna om å ødelegge og å reparere ting. En regel jeg pleier å si: ”Dersom du ødelegger noe, er det du som må prøve å få det i orden igjen” Dette gjelder materielle ting, men også når det gjelder menneskelige forhold og følelser. Stadig er vi selv skyld i at vårt fellesskap med Jesus blir brutt. Vi synder og kommer på avstand fra Ham, men når vi kommer til Ham og ber om tilgivelse, og når vi kommer til Ham ved nattverdsbordet, gjør Jesus at alt blir i orden med oss, og gjør oss hele igjen.

Formingsaktivitet:
Be barna om å tegne et bilde av hva de ville gjøre dersom Jesus kom for å besøke deres hus, slik han gjorde med Sakkeus. Vis fram og snakk om tegningene.

Forbindelse til nattverden:
Sakkeus var ødelagt og nedbrutt og hadde ikke lenger noe fellesskap med Gud, men Jesus ville fremdeles være sammen med ham. Jesus kom til og med til huset hans for å spise middag! Jesus elsker hver og en av oss like mye, og han er spesielt opptatt av syndere og de som er utstøtt, og alle inviteres til nattverdsbordet der de kan motta tilgivelse og bli gjort hele gjennom Jesu legeme og blod.

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Kjære Jesus! / Takk for din tilgivelse./ Takk at du elsker alle / like mye./ Hjelp oss / å elske andre / slik du gjør./ Amen!

 

 

”Gjett hvem som kommer til middag?”   
  Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009
 
”Jesus og Sakkeus.”

Dette er  del 2 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?”  Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid og kan også brukes alene som barnepreken.
Det finnes også fargeleggingsside til dette (med engelsk tekst: free Zacchaeus coloring page) som kan brukes som tilleggsaktivitet eller illustrasjon.

Direkte link til fargeleggingsarket. Det består av fire tegninger, slik at du kan klippe arket i fire og la barna få hvert sitt ark for så å sette det hele sammen til en fortelling.

Læringsmål:
Gjennom å studere historien om Sakkeus, skal barna få erfare hvordan det føles ”å ikke se”, lære hvordan Jesus aksepterte, inkluderte og elsket alle mennesker, og hvordan vi skulle gjøre det samme. De skal forstå hva det vil si å være syndig og nedbrutt, og hvordan vi kan ”bli satt i orden” og bli tilgitt igjen.

Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 45 – 60 minutter

Bibelfortelling: Luk. 19, 2-10  ”Sakkeus”

Forklaring:
Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. For menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.
Jesus inviterer alle til sitt bord for å gi tilgivelse og fornyelse, spesielt syndere og utstøtte, og han håper at vi vil gjøre det samme.

Historien om tolleren Sakkeus kan brukes for å vise hvordan Jesus aksepterte, tilgav, elsket og ønsket velkommen de som var utstøtt og var syndere. Det kan være utgangspunkt for å diskutere hvordan vi alle er kalt til å elske alle mennesker på samme måte. Den forandring i hjertet, og det ønsket om å gjøre det godt igjen som Sakkeus opplever etter at Jesus kommer hjem til ham er et godt eksempel på hvordan hver og en av oss kan synde og komme på avstand  fra Gud, men ting kan bli i orden igjen når vi vender oss til Jesus og ber om tilgivelse.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen
• Bibel
• Bilde av Jesus
• Stor eske
• Musikk /cd + cd-spiller
• Stoler
• Jengaspill eller byggeklosser
• Papir
• Fargeblyanter eller tusjer


Introduksjon:
Legg på forhånd et bilde av Jesus i bunnen på en eske. Før du begynner på fortellingen sier du til barna at det er noe veldig fint i esken, og spør om de har lyst til å se det. Men så gjør du det vanskelig for dem å se i esken, enten ved å stille deg slik at du sperrer utsikten, eller du plasserer den så høyt at de ikke kan se oppi.
Snakk om hvordan det at vi ikke får se, får oss til å føle oss. Spør barna om de har opplevd andre situasjoner der de ikke kunne se. La dem så få se hva som er inni boksen. Forklar at dagens bibelfortelling handler om en som hadde vanskelig for å få sett Jesus ( Red.anm. det kan være lurt å fortelle at vi ikke helt vet hvordan Jesus så ut. At det finnes flere forskjellige bilder av Ham, fordi ingen malte Han den gang han levde på jorda og fotoapparatene var enda ikke funnet opp!).

Bibelfortelling:
Les fortellingen om Sakkeus, Luk. 19, 2-10, enten fra en vanlig bibel eller fra en barnebibel.
Etterpå spør du bl.a. Hvordan fikk Sakkeus se Jesus? Hvordan var Sakkeus i begynnelsen av fortellingen? Hvorfor hadde ikke Sakkeus noen venner? hva gjorde jesus for Sakkeus? På hvilken måte forandret Sakkeus seg?

Lek:
Lek stolleken. Sett stoler i en sirkel. En mindre enn antall barn. Barna marsjerer rundt så lenge musikken spiller, kaprer en stol når den stopper. Den som blir til overs går ut av leken og en stol fjernes. Fortsett til det er en igjen.


Mulige spørsmål etterpå: Hvordan føltes det å være den som ble igjen til slutt? Hvordan føltes det å bli ”ute”?  Hva betyr det å stenge noen ute? Har dere noen gang stengt noen ute med vilje? Har noen av dere opplevd å være den som ble utestengt? Hvordan vil jesus at vi skal behandle hverandre? Hvem var Jesus spesielt flink til å inkludere?

Aktivitet:
Del barna opp i mindre grupper. La dem spille Jenga eller bygge tårn av andre typer klosser. Gå rundt og snakk med barna om å ødelegge og å reparere ting. En regel jeg pleier å si: ”Dersom du ødelegger noe, er det du som må prøve å få det i orden igjen” Dette gjelder materielle ting, men også når det gjelder menneskelige forhold og følelser. Stadig er vi selv skyld i at vårt fellesskap med Jesus blir brutt. Vi synder og kommer på avstand fra Ham, men når vi kommer til Ham og ber om tilgivelse, og når vi kommer til Ham ved nattverdsbordet, gjør Jesus at alt blir i orden med oss, og gjør oss hele igjen.

Formingsaktivitet:
Be barna om å tegne et bilde av hva de ville gjøre dersom Jesus kom for å besøke deres hus, slik han gjorde med Sakkeus. Vis fram og snakk om tegningene.

Forbindelse til nattverden:
Sakkeus var ødelagt og nedbrutt og hadde ikke lenger noe fellesskap med Gud, men Jesus ville fremdeles være sammen med ham. Jesus kom til og med til huset hans for å spise middag! Jesus elsker hver og en av oss like mye, og han er spesielt opptatt av syndere og de som er utstøtt, og alle inviteres til nattverdsbordet der de kan motta tilgivelse og bli gjort hele gjennom Jesu legeme og blod.

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Kjære Jesus! / Takk for din tilgivelse./ Takk at du elsker alle / like mye./ Hjelp oss / å elske andre / slik du gjør./ Amen!

 

Guds løfte til Abraham

Vigdis-Merete Rønning
2014-08-11
Her finner du en ferdig undervisningstime, men du kan fritt bruke det du vil og tilpasse det den undervisningen du står i.

 

Guds løfte til Abraham

Utarbeidet av Tony Kummer, 2009

Oversatt av Marit Nygård

 

Denne leksjonen krever lite forberedelse og materiell.

Den er opprinnelig utarbeidet for aldersgruppen 5-10 år, men kan lett modifiseres.

Siterte bibeltekster er på norsk hentet fra Bibelselskapets utgave 2011, bokmålsutgaven.

 

Bibelfortelling: 1. Mos. kap. 12-21  - sammendrag. De aktuelle bibeltekstene finner du på slutten av leksjonen, slik at du kan merke av det du vil ta med, og notere merknader i margen

 

Læringsmål: Etter denne leksjonen skal barna kunne vise en forståelse for Guds løfte til Abraham ved å kunne svare på noen spørsmål.

Målgruppe: ca. 5-10 år

Tidsbruk: Ca. 20-30 minutter.

Dette trenger du:

Utskrift av denne planen
Bibel. Ev. bildebibel/barnebibel (bibeltekster sist i leksjonen)
Klokke eller armbåndsur til ”introduksjon/demonstrasjon”
Ev. bilder for eksempel flanellografbilder for å vise noe av det du forteller om

 

Sanger:          ”Har du hørt om Abraham?”

                        ”Fader Abraham har mange sønner”

 

Forklaring: Løftet Gud gir til Abraham er gode nyheter for en fallen menneskeslekt. Gjennom denne ene familien ville Gud bringe sin velsignelse til alle familier på jorda. Gud vil gjenopprette det menneskeheten hadde ødelagt. Gud vil skape et nytt folk, gi dem et nytt sted å bo og herske over dem ved sitt ord. Jesus er oppfyllelsen av dette løftet, fordi han er den sanne løftessønnen.

Pass på at du understreker at Abraham måtte vente i mange år på at løftet skulle innfris. Men det å måtte vente betyr ikke at løftet ikke oppfylles. Ventetiden gir oss en mulighet til å vise vår tro på Guds ord.

Undervisningsplan:

Introduksjon/demonstrasjon: Stå stille foran barna. Se nøye på klokka eller armbåndsuret. Lat som du venter på at noe skal skje. Vent til et av barna spør hva du venter på. (Dette kan ta noen minutter) Si: ”Jeg ventet faktisk på at dere skulle spørre om det! I dagens fortelling skal dere få høre om en mann som het Abraham som også ventet på noe. Han ventet på at Guds store løfte skulle oppfylles.”     

Aktiv lytting: Si: ” Lytt nøye mens jeg leser /forteller bibelfortellingen vår. Når jeg er ferdig kommer jeg til å stille noen spørsmål for å se hvor godt dere har forstått fortellingen.”

Spørsmålene under ”Oppsummering” er nøkler til å forstå leksjonen, så pass på at du legger vekt på dette når du forteller.

Bibelfortelling: Har du en barnebibel/billedbibel som sammenfatter kap 12-21 i 1. Mos. på en god måte, kan du lese fra denne, hvis ikke sammenfatter du fra teksten med egne ord, idet du vektlegger det som det vil spørres om. Fortell så levende du kan, bruk gjerne bilder og  bruk oppklarende spørsmål underveis for å holde på oppmerksomheten.

Oppsummering: Be noen frivillige om å svare på disse spørsmålene fra historien de nettopp har hørt. Mulig svar står i kursiv.

Hvilke 3 deler bestod Guds løfter til Abraham i? Gud sendte ham til et nytt sted, for å grunnlegge et nytt folk, for å bli en velsignelse for alle folkeslag.
Hva gjorde Abraham? Han lyttet til Guds ord og gjorde det Gud sa.
Ble løftet oppfylt med en gang? Hva var problemet? Nei. De hadde ingen barn.
Hvor mange etterkommere lovte Gud Abraham? Så mange som det var stjerner på himmelen.
Hva gjorde Abraham da han hørte dette løftet? Han trodde Gud.

Sant eller usant: Be barna velge hvilke av de følgende utsagnene de mener er sanne. Er de sanne, reiser de seg, er de usanne, blir de sittende.

Gud kan gjøre hva som helst. (Sant)
Gud lovte at Abrahams slekt skulle bli Guds nye folk (Sant)
Abraham fortjente å bli Guds spesielt utvalgte venn. (Usant. Det var Guds valg, ikke Abrahams fortjeneste)
Gud lovte at Abrahams slekt skulle bli en velsignelse for alle folkeslag. ( Sant)
Gud lovte å gi Abrahams familie et nytt sted å bo (Sant)
Løftene gikk i oppfyllelse med en gang. (Usant)

Hva lærer dette oss om Gud? Si:  ”Denne fortellingen lærer oss mange ting om Abraham, men Gud er den virkelige helten i bibelen. Hva kan vi lære om Gud fra fortellingen vi hørte i dag?”

Mulige svar:

Gud gir store løfter.
Gud ønsker å velsigne alle folk på jorda.
Gud kjenner framtida og forteller Abraham hva som vil komme til å skje.
Gud vet alt – selv antall stjerner på himmelen

Bønn: Led barna i bønn

Gud kaller og velsigner Abram

1. Mos. 12, 1-7
Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg!  2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.
          
     3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
          men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
          I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»
 4 Så dro Abram, slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abram var 75 år gammel da han brøt opp fra Harran.  5 Og Abram tok med seg sin kone Sarai og sin nevø Lot og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folkene de hadde skaffet seg i Harran. De brøt opp for å dra til landet Kanaan.
        Da de kom til Kanaan,  6 dro Abram gjennom landet helt til helligstedet Sikem, til More-eika. Den gangen bodde kanaaneerne i landet.  7 Herren viste seg for Abram og sa: «Jeg vil gi dette landet til din ætt.» Og der bygde Abram et alter for Herren, som hadde vist seg for ham

 

1. Mos.13, 14-17

  14 Herren sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag med ham: «Løft blikket og se deg omkring fra det stedet der du står, mot nord og sør, mot øst og vest! 15 For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ætt for alltid. 16 Jeg lar din ætt bli som støvet på jorden. Kan noen telle støvet på jorden, skal også din ætt kunne telles. 17 Stå opp og dra omkring i landet på langs og på tvers! For det er deg jeg vil gi det til.»

Herren slutter pakt med Abram

1. Mos. 15, 1-6 og 12-20
Etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn: «Vær ikke redd, Abram! Jeg er ditt skjold. Lønnen din skal bli stor!»  2 Men Abram svarte: «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort, og Elieser fra Damaskus er arving til mitt hus.»  3 Og Abram sa: «Du har ikke gitt meg etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve meg.»  4 Da kom Herrens ord til ham: «Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.»  5 Så førte han Abram ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem!» Og han sa: «Så tallrik skal ætten din bli.»  6 Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.

12 Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abram. Og se, redsel og stort mørke falt over ham. 13 Og Gud sa til Abram: «Dette skal du vite: Ætten din skal bo som innflyttere i et land som ikke er deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i fire hundre år. 14 Men det folket de må slave for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med stort bytte. 15 Selv skal du gå til dine fedre i fred, du skal bli begravet i høy alder. 16 I det fjerde slektsleddet skal de vende tilbake hit. For amorittenes syndeskyld har ennå ikke fylt sitt mål.»
    17 Solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel fór mellom kjøttstykkene. 18 Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, 19 landet til kenittene, kenisittene og kadmonittene, 20 hetittene, perisittene og refaittene, 21 amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.»

Pakten og paktstegnet

1. Mos. 17, 1-8 og 15-22
Da Abram var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham:
          «Jeg er Gud, Den veldige.
          Lev for mitt ansikt,
          vær hel i din ferd!
          
     2 Jeg vil slutte en pakt
          mellom meg og deg
          og gjøre deg umåtelig stor.»
 3 Da kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham:
          
     4 «Se, dette er min pakt med deg:
          Du skal bli far til en mengde folkeslag.
          
     5 Du skal ikke lenger kalles Abram,
          men Abraham skal navnet ditt være;
          for jeg gjør deg til far for mange folkeslag.
 6 Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg.  7 Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine.  8 Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.»

 

  15 Gud sa til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. 16 Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne.»
    17 Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte: «Kan en som er hundre år gammel, få barn? Og kan Sara føde, hun som er nitti år gammel?» 18 Og Abraham sa til Gud: «Måtte Ismael få leve for ditt ansikt!» 19 Da sa Gud: «Sannelig, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. 20 Jeg har hørt din bønn for Ismael. Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og svært, svært tallrik. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag. 21 Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tiden.» 22 Så var Gud ferdig med å tale med ham, og han steg opp fra Abraham.

 

Herren gjester Abraham

1. Mos. 18, 1-15
Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste.  2 Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden  3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener!  4 La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet!  5 Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!»
     6 Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver!»  7 Selv sprang Abraham bort til storfeet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til.  8 Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste.
     9 Da sa de til ham: «Hvor er Sara, din kone?» Abraham svarte: «Der inne i teltet.» 10 Han sa: «Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltåpningen, som var like bak ham. 11 Abraham og Sara var gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12 Og Sara lo med seg selv: «Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? Og herren min er også gammel.» 13 Da sa Herren til Abraham: «Hvorfor ler Sara og sier: Skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? 14 Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Da skal Sara ha en sønn.» 15 Sara nektet: «Jeg lo ikke.» For hun var redd. Men han svarte: «Jo, du lo.»

Isak blir født

1. Mos. 21, 1-7
Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara.  2 Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt ham.  3 Abraham ga sin nyfødte sønn, som Sara hadde født ham, navnet Isak.  4 Og Abraham omskar sin sønn Isak da han var åtte dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham.  5 Abraham var hundre år gammel da han fikk Isak, sønnen sin.
     6 Da sa Sara: «Gud har fått meg til å le. Og alle som hører dette, kommer til å le med meg.»  7 Og hun sa: «Hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle amme barn! Men nå har jeg født ham en sønn på hans gamle dager.»

 

 

Jesus og kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Vigdis-Merete Rønning
2012-08-24
Denne leksjonen viser hvor villig Jesus er til å tilgi synd, selv de som kulturen ser på som utilgivelige. Leksjonen krever lite forberedelse og materiell. Leksjonen passer godt i sammenheng med leksjonen om "De ti" og kan lett tilpasses også andre aldersgrupper.

 

Jesus og kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd
Utarbeidet av Beckie Stewart, 2009

Denne leksjonen krever lite forberedelse og materiell.
Den er opprinnelig utarbeidet for aldersgruppen 5-11 år, men kan lett modifiseres.
Siterte bibeltekster er på norsk hentet fra Bibelselskapets utgave 2011, bokmålsutgaven.

Bibelfortelling: ”Jesus og kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd”, Joh. 8, 1-11. Se også 2. Mos. 20, 1-17 ( De 10 bud). Du finner tekstene på slutten av leksjonen.

Forklaring: Denne leksjonen viser hvor villig Jesus er til å tilgi synd, selv de som kulturen ser på som utilgivelige.
Når man behandler et voksent tema som ekteskapsbrudd, er det viktig å forklare dette på barnets premisser. Her er to definisjoner av ekteskapsbrudd (hor) så kan hjelpe barna til å forstå poenget samtidig som deres uskyld ivaretas. Mange barn vet allerede mer, men husk at poenget med leksjonen i større grad er Jesu tilgivelse enn kvinnens synd.
1. Ekteskapsbrudd er når en person ikke holder sine ekteskapsløfter.
2. Ekteskapsbrudd er når en person later som en annen er deres kone / ektemann enn den som virkelig er det.

Læringsmål: Etter denne leksjonen skal barna
• vise kjennskap til nøkkelpersoner og hendelser i denne fortellingen ved at de kan gjenfortelle den med egne ord.
• kunne uttrykke det de har forstått om Jesus ut ifra denne fortellingen ved å skjønne hovedpoenget
• kunne forstå hvem som var Jesu hovedmotstandere

Målgruppe: ca. 5-11 år

Tidsbruk: Ca. 20-30 minutter

Dette trenger du:
• Utskrift av denne planen
• Ta gjerne en kopi av bibelteksten der viktige momenter som krever forklaring er markert på forhånd. Noter i margen.  Du finner bibelteksten på slutten av leksjonen.
• Visualisering: Bilder av Jesus, kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, skriftlærde og fariseere.(Bruk for eksempel bildebibel eller flanellografbilder) Plakat med de 10 bud. (Se slutten av leksjonen)
• Klosser i ulike størrelser

Introduksjon: Forklar kort hvem nøkkelpersonene er ved å vise bildene av Jesus, kvinnen, de skriftlærde og fariseerne. La barna gjenta navnene eller beskrivelsen av hver person.

Før du leser fortellingen, repeter plakaten med de 10 bud. Del barna i to grupper. Be den ene gruppen å legge merke til hva de skriftlærde og fariseerne var mest opptatt av. Den andre gruppen merker seg hva Jesus brydde seg mest om.

Bibelfortelling:
Les (og oppsummer) fortellingen fra Joh. 11, 1-44. Varier stemmebruken og sørg for å engasjere barna. Spør innimellom for å klargjøre ting og holde på oppmerksomheten:


Tilgir Jesus en synd selv om den er nevnt i de 10 bud?

Vil Jesus kaste stein på en som er skyldig i å ha gjort en synd?

Spør barna: ”Tror du det er synder nevnt i de 10 bud som Jesus ikke vil tilgi?”
Si: ”Av og til mener vi at noen synder er så alvorlige at Jesus ikke vil tilgi oss for å ha gjort dem, men Han tilgir alltid når vi angrer oss og ber om tilgivelse.”

Repetisjon:
Når du er ferdig med historien, bruker du bildene for å repetere viktige personer og hendelser i fortellingen. Repeter også de 10 bud.

Be om respons fra gruppene: Hvordan behandlet de skriftlærde og fariseerne denne kvinnen? Hvordan behandlet Jesus henne?

Velg en frivillig til å demonstrere det Jesus ville lære kvinnen, de skriftlærde og fariseerne. få barnet til å snakke om de forskjellige klossene du hadde med deg. Likheter og forskjeller?
Gjenta det faktum at enten en synd er stor eller liten så tilgir Jesus alle som angrer og kommer til Ham.


På dette tidspunkt kan det passe å understreke at all synd krenker Gud, men Han tilgir likevel alt.

Evaluering:
• Be tre frivillige om å gjenfortelle historien som rollespill. ( Jesus, kvinnen og en representant for de skriftlærde og fariseerne.) Resten av barna hjelper etter tur når de står fast. Husk å be dem spørre: ”Hva hendte etter det?”


• Be en frivillig forklare forskjellen på Jesus og  det de skriftlærde og fariseerne var opptatt av. Hjelp dem med å forstå at Jesus brydde seg om kvinnen, mens de skriftlærde og fariseerne var mest opptatt av å sette fast Jesus og straffe folk for deres synder.


• Lag en liste over mulige påstander og be barna klappe i hendene hvis påstanden er hentet fra nettopp denne fortellingen:
1. Jesus tilgir all synd om du ber ham om det. ( Ja.)
2. Gud skapte kvinnen av mannens ribben.( Sant, men ikke i denne fortellingen.)
3. Gud kan få solen til å stå stille. ( Sant, men ikke i denne fortellingen.)
4. Jesus elsker oss, uansett hvilke synder vi gjør. ( Ja.)
5. Jesus kan gå på vannet. ( Sant, men ikke i denne fortellingen.)
6. Mennesker kan være strengere når det gjelder våre synder enn Herren er. (Ja.)


Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.
" og Jesus gikk ut til Oljeberget.  2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.  3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»  6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.  9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!" Joh 8. 1-11


De ti bud
"Gud talte alle disse ordene:
     2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
     3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.
     4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg,  6 men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.
     7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.
     8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig.  9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du eller din sønn eller din datter, verken slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. 11 For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
    12 Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.
    13 Du skal ikke slå i hjel.
    14 Du skal ikke bryte ekteskapet.
    15 Du skal ikke stjele.
    16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
    17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.
    18 Hele folket var vitne til tordenbrakene og lynglimtene, lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det og skalv og ble stående langt borte. 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø.» 20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Gud er kommet for å sette dere på prøve, og for at dere skal frykte ham så dere ikke synder." 2.Mos.20. 1-17

Liste over de 10 bud: ( Den inndeling som er mest vanlig, og som barna vil møte på skolen)

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2) Du skal ikke misbruke Guds navn. 
3) Du skal holde hviledagen hellig. 
4) Du skal ære din far og din mor. 
5) Du skal ikke slå i hjel. 
6) Du skal ikke bryte ekteskapet. 
7) Du skal ikke stjele. 
8) Du skal ikke tale usant om din neste. 
9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 
10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

 

 

Jesus metter 5 000

Vigdis-Merete Rønning
2012-08-23
Undervisningen krever lite forberedelse og materiell og kan lett tilpasses andre aldersgrupper.

 

Jesus metter fem tusen
Utarbeidet av Tony Kummer, 2007

Denne leksjonen krever lite forberedelse og materiell.
Den er opprinnelig utarbeidet for aldersgruppen 5-11 år, men kan lett modifiseres.
Siterte bibeltekster er på norsk hentet fra Bibelselskapets utgave 2011, bokmålsutgaven.

Bibelfortelling: ”Jesus metter fem tusen”, Joh. 6, 1-14 (Du finner også denne fortellingen i Matt. 14, 13-21, Mark. 6, 32-44, Luk. 9, 10-17)

Læringsmål: Etter denne leksjonen skal barna kunne vise kjennskap til nøkkelpersoner  og  hendelser i denne fortellingen ved at de kan svare på spørsmål og gjenfortelle den med egne ord. Nøkkelhendelser:


1. Situasjon: Store menneskemengder følger etter Jesus opp i fjellet.

2. Problem: Ingen mat til alle sammen.

3. Komplikasjon: Jesus ber disiplene gi mat til mengden.

4. Komplikasjon: En liten gutt deler nista si – men det er ikke nok.

5. Løsning: Jesus gjør et under ved å mangfoldiggjøre guttens gave.


Målgruppe: ca. 5-11 år

Tidsbruk: Ca. 20-30 minutter

Dette trenger du:
• Utskrift av denne planen
• Ta gjerne en kopi av bibelteksten der viktige momenter som krever forklaring er markert på forhånd. Noter i margen.  Du finner bibelteksten på slutten av leksjonen.
• Hvis du pleier å servere en eller annen snack, passer det her bra å integrere det i fortellingen. Du kan gjøre det enkelt å servere gullfisk eller bruke ordentlig brød og fisk.

Forklaring: Denne fortellingen har flere temaer som bør forklares for barna. Noen ganger er den blitt redusert til en fortelling om å dele, men hovedfokus er at Jesus på overnaturlig vis sørger for sine etterfølgere. Det er en lekse i det faktum at Gud velger å bruke en liten gutts gave, men la ikke det overskygge hovedpoenget som er Jesu guddom.

Det handler også om medlidenhet i denne teksten. Når Markus forteller historien legger han vekt på at mirakelet hadde sin grunn i Jesu medlidenhet med folket og omsorg for at de var sultne og ikke kunne gå hjem igjen uten å få noe å spise. Her er en lekse om å ha omsorg for de som sulter.
Dette underet er også en forløper for noe annet Jesus ønsket å lære sine disipler senere: at Han er ”livets brød” ( Joh. 6, 25-40)

Undervisningsplan:

Introduksjon: Ta fram snacks og begynn og spis foran barna. Vent til noen ber om å få smake. Forsikre dem om at de skal få smake etter leksjonen, men be dem tenke over hvordan de ville føle det om det ikke var mat nok til alle. Si: ”I dagens fortelling skal vi høre om en gang da Jesus gjorde at det ble nok mat til 5000 familier utav bare lite grann".

Bibelfortelling: ”Lytt nøye til hoveddelene av fortellingen. Om en stund ber jeg dere gjenfortelle det for meg.”

Les (og oppsummer) fortellingen fra Joh. 6, 1-14. Sørg for å engasjere barna, og spør innimellom for å klargjøre ting og holde på oppmerksomheten.

Pass på å få med hovedpunktene:

6. Situasjon: Store menneskemengder følger etter Jesus opp i fjellet.

7. Problem: Ingen mat til alle sammen.

8. Komplikasjon: Jesus ber disiplene gi mat til mengden.

9. Komplikasjon: En liten gutt deler nista si – men det er ikke nok.

10. Løsning: Jesus gjør et under ved å mangfoldiggjøre guttens gave.

Repetisjon: Ja eller nei:

Les følgende liste med setninger. Be barna reise seg når de hører noe som Jesus gjorde i denne fortellingen. Hvis setningen ikke er noe som er omtalt i bibelfortellingen, selv om det kan være omtalt andre steder i bibelen, blir de sittende:


• Jesus gjorde vann til vin i et bryllup.
• Jesus ba disiplene sine gi mat til 5000 familier.
• En liten gutt tilbød seg å dele fem byggbrød og to fisker.
• Satan prøvde å få Jesus til å gjøre brød av steiner.
• Gud sendte brød fra himmelen for å gi mat til israelsfolket.
• Jesus ba disiplene å samle sammen de stykkene som var til overs.

Diskusjon: Be barna diskutere følgende spørsmål for å forstå fortellingen bedre:


• Hvorfor tror du Jesus ønsket å gi mat til de 5000 familiene?
• Hva tror du den lille gutten tenkte da han så at Jesus brukte hans gave til å gjøre et mirakel?
• Hva sier denne fortellingen oss om hvem Jesus virkelig var?

Læringsutbytte – test: Be flere frivillige om å komme fram og gjenfortelle historien for de andre. Trenger de hjelp så gi dem hjelpespørsmål som: ”Hva hendte etter det?”

Jesus metter fem tusen.
"Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen.  2 En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke.  3 Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine.  4 Påsken, jødenes høytid, var nær.
     5 Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?»  6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.  7 Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.»  8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham:  9 «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11 Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13 De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.
    14 Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden". Joh 6 1-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powered by Cornerstone