ca 5-12 år

Gjett hvem som kommer til middag? Frokost på stranden

Del 3 av 5
Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-20
«Har dere ikke noe å spise, barna mine?»spurte Jesus disiplene på strande. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. Dette er en leksjon om frokosten på stranden.

”Gjett hvem som kommer til middag?”   
Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009
 
 
”Frokost på stranda.”

Dette er  del 3 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?”   Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid og kan også brukes alene som barnepreken.

Læringsmål:
Barna vil få del i historien om frokosten på stranda og utforske hvordan Jesus hele tiden minner oss om sin makt, kjærlighet og tilgivelse, selv når vi har glemt Ham.

Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 45 – 60 minutter

Bibelfortelling: Joh. 21, 4-14  ”Frokost på stranda”

Forklaring:

Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. For menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.


Jesus inviterer alle til sitt bord for å gi tilgivelse og fornyelse, spesielt de som er langt borte fra ham eller har glemt hans kjærlighet, og Han håper at vi vil gjøre det samme for andre.

I fortellingen der Jesus åpenbarer seg for disiplene sine på stranda, sørger for at garnene deres blir fulle av fisk og serverer dem frokost på stranda, blir vi minnet om hvordan vi stadig vender oss vekk fra Jesus. Vi glemmer Hans kjærlighet og makt der vi blir oppslukt av jobb, familie, eiendeler og mye annet, og likevel er han alltid der. Han kaller oss tilbake, tilgir oss og gir oss av sin overflod.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen
• Bibel
• Babybilder
• En kortstokk
• Farget skum ark / farget kartong, saks, øyne, og ting til å pynte med
• Lim
• Ispinner eller trespatler
• Tusjpenner

Introduksjon:
Begynn med å be barna fortelle hva de liker best til frokost. Få oppmerksomheten ved å ”undre deg på” hvorfor ingen sa ”fisk”. Fortell barna at i dagens bibelfortelling er det Jesus som lager frokost til disiplene sine på stranda. Be dem høre godt etter for å finne ut hva Jesus laget til frokost.

Bibelfortelling:
Få barna til å lukke øynene og innbille seg at de er på stranda tidlig om morgenen. Spør gjerne hva de ser og hører. Les Joh. 21, 4-14 enten fra en vanlig bibel eller fra en barnebibel.


Stopp, kom med bemerkninger og still spørsmål som: Hvorfor tror du ikke disiplene kjente igjen Jesus? Hva spurte Jesus disiplene om? Hva hendte til slutt i historien? Hva var det som gjorde at disiplene fant ut at det var Jesus? Hva gjorde Jesus for disiplene? Fant du ut hva Jesus laget til frokost? Tror du Jesus ønsker oss velkommen tilbake selv om vi glemmer ham eller ikke kjenner ham igjen?


*Legg merke til vers 7 der det i mange bibeloversettelser fortelles at Peter var naken og tok på seg klærne igjen før han hoppet ut i vannet. Det høres jo rart ut! Ikke utelat dette, men undre deg sammen med barna over dette litt rare. Skjer det litt rare og morsomme ting i våre liv? Tror du det var slik også på bibelens tid?

Aktivitet:
La barna få se på noen av babybildene dine. Om mulig, så be på forhånd om at barna selv tar med babybilder som de kan vise til hverandre. Snakk om at du ikke selv kan huske det som hendte på bildene, fordi du var for liten, men bildene og mors og fars og de andre familiemedlemmenes minner gjør at du vet hvordan du så ut og var, og hva som hendte med deg da du var baby. Sammenlign denne aktiviteten med dagens bibelfortelling. bibelen forteller at dette var tredje gang Jesus viste seg for disiplene sine etter sin død. Hvorfor gjenkjente de ikke Jesus? Hvordan fikk Jesus dem til å kjenne igjen og huske ham? Glemmer vi Jesus iblant? Hvordan tror du Jesus hjelper oss med å huske ham?

Lek:
Spill kortspillet ”Gå og fisk!”. Del i grupper med 2-6 barn i hver. En kortleik til hver gruppe. ( Forklaring på spillet til slutt i leksjonen)
Bland eldre og yngre barn, slik at de minste kan få hjelp, eller sørg for voksenhjelp.
Etter at de har spilt en stund, spør hvordan dette spillet kan ha sammenheng med bibelfortellingen. Hva spurte Jesus disiplene om? (Har dere fått noe fisk?) Hva spurte du de andre om mens du spilte? Hva hjalp Jesus disiplene med å få? Hva hjalp de andre deg med å få mens dere spilte?

Formingsaktivitet:
Hjelp barna å lage ”fiskepinner”.  Dette er ikke slike du spiser; de er bokmerker. Gi barna lim, skumark eller farget kartong som klippes i fasong som en fisk. (Gjør ev. dette på forhånd)
Barna dekorerer fiskene sine med øyne med mer. Lim dem på toppen av en ispinne/trespatel. Skriv ev. Jesu ord ”Kom og spis” på pinnen. Du kan oppfordre barna til å legge pinnen som bokmerke for denne fortellingen i sine egne bibler, og fortelle denne historien hjemme neste gang familien spiser frokost sammen.

Forbindelse til nattverden:
Disiplene kjente ikke igjen Jesus. Dette var tredje gang Jesus hadde vist seg for dem etter sin død, og likevel virket det som om vennene hans var for travelt opptatt med å fiske til å kjenne igjen Herren. Jesu kjærlighet ble ikke rokket. Han åpenbarte hvem han var ved å bruke sin makt til å gjøre garnene deres sprekkefulle av fisk, og han ønsker dem velkommen tilbake til måltidsfellesskap med ham, ved at han serverte dem frokost. Jesus ønsker oss velkommen tilbake hver eneste uke til nattverdsmåltidet, selv når vi har glemt ham.


Utvidelse av leksjonen:
Oppfordre barna til å stelle i stand frokost eller et annet måltid for familien eller andre. Snakk om hva de kan gjøre.

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Takk for din tilgivelse / og for at du sørger for / mat til oss. /Du minner oss / om din kjærlighet,/ selv når vi har glemt deg./ Amen.

Kortspillet ”Gå og fisk” (”Go Fish”):
Et enkelt kortspill for 2-10 spillere.
Del ut 5 kort til hver. ( 7 om det er færre enn 4 spillere.)
Resten av kortene spres ut på bordet med bildesiden ned. Dette er ”sjøen” eller ”dammen” med ”fisk”.  Det er om å gjøre å få par av samme slag, f.eks to 3-ere, to ess osv.
Spilleren til venstre for den som gav, begynner. Han spør den til venstre for seg: Eks.  Har du en firer? ( Han må selv ha ett kort av den typen han spør etter) Dersom den som spørres har det kortet det blir spurt om, må han gi det fra seg, og mottakeren legger paret med bildesiden opp foran seg på bordet. Har ikke den som blir spurt det kortet det spørres etter, sier han ”Gå og fisk”. Da må den som spurte trekke en ”fisk” fra ”sjøen”. Får han par, kan han fortsette å spørre etter nye kort, hvis ikke er det nestemann sin tur.
Spillet fortsetter enten til en spiller ikke har flere kort på handa, eller ”sjøen” er tom for ”fisk”.
Vinner er den som har flest par foran seg på bordet.

Variasjon: Man kan spare til en familie på 4 før man får legge ut, i stedet for bare et par.Powered by Cornerstone