ca 5-12 år

Gjett hvem som kommer til middag? Herren innstifter påskehøytiden

Del 4 av 5
Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-20
I Mosebøkene leser vi om Herren som innstiftet påskehøytiden, lenge før den kristne påske ble innstiftet. Mens jøder fortsatt i dag feirer påske for å minnes utgangen av Egypt, og at Gud frelser sitt folk, feirer vi påske for å minnes Jesu død og oppstandelse.

”Gjett hvem som kommer til middag?”   
Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009

Oversatt til norsk av Marit Nygård
 
 
” Herren innstifter Påskehøytiden”

Dette er  del 4 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?” Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid.

Læringsmål:
Barna vil få del i historien om jødenes første påske og får oppleve hvordan Gud frelser sitt folk. Vi bruker påskemåltidet eller nattverden til å minnes Guds store nåde.

Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 60 minutter. Velger du å se filmen tar det lenger tid.

Bibelfortelling: 2. Mos. 12  ”Herren innstifter Påskehøytiden”

Forklaring:

Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. for menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.
Jesus inviterer alle til sitt bord for å gi tilgivelse og fornyelse, spesielt de som er langt borte fra ham eller har glemt hans kjærlighet, og han håper at vi vil gjøre det samme for andre.

I fortellingen om den første påsken, frelser Gud sitt folk. Mange av dagens jøder feirer og minnes fremdeles denne hendelsen gjennom et påskemåltid. Kristne samles om nattverden for å minnes at Jesus ga sitt legeme og blod slik at vi kan leve evig.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen
• Bibel
• Puter
• Krone til Farao, stav til Moses
• Plastfluer, (gresshopper) plastfrosker
• Baller av aluminiumsfolie (hagl)
• Røde, runde klistremerker ( byller)
• Papir, tape, rød maling, pensler
• Utstyr til brødbaking (boller/ målebeger/oppskrift/etc.
• Krutonger (brødbiter)
• Plastposer (små)
• En skive brød
• Symboler til påskemåltidet (lam, rød saft, urter, usyret brød (matzah), tunika, dør, fyrstikker
• Filmen ”Prinsen av Egypt”( om du har god tid) Filmen kan også brukes som repetisjon ved en senere anledning.

Introduksjon:
Spør barna om de vil være med deg og leke ”Frys”. Forklar at det er nesten som vanlig sisten men hvis du blir tatt på av den som ”har’n”, må du ”fryse” og bli stående urørlig inntil en av de andre kommer og ”tiner” deg opp igjen.


Diskuter leken etterpå. Hvordan føltes det å ”fryse”? Hvem frelste deg? Hvordan føltes det å være den som frøs folk? Hvem er det som virkelig frelser oss slik at vi kan leve for alltid i himmelen?

Bibelfortelling / drama:
Ønsk barna velkommen til ditt ”hjem” og inviter dem til å sitte på puter rundt et lavt bord. Forklar at en del av det å feire et jødisk påske består i å ha et måltid sammen. Dette kalles Seder, og i løpet av Seder blir historien om den aller første påsken fortalt.

Mange, mange år før Jesus ble født, var Guds folk slaver i Egypt. De ble grusomt behandlet og Gud likte ikke dette. Gud kalte Moses til å gå til Farao og be ham om å la folket få dra ut av Egypt. ( Få noen frivillige til å være Gud, Moses og Farao. De skal dramatisere fortellingen)

Gud: Moses, gå til Farao og be ham la folket mitt få dra!
Moses: ( til Farao) Gud sier at du skal la folket hans få dra!
Farao: Nei!

Fordi Farao var vrang og ikke lot Guds folk få dra, så måtte Gud overtale ham. Gud sendte flere plager over Egypt- Gud gjorde vannet rødt, lot dyr og mennesker bli syke og sendte hagl, insekter og frosker som hoppet overalt i landet. Etter hver plage gikk Moses tilbake til Farao for å be ham om å la folket få dra.

La barna kaste ”hagl”( folieballer), fluer ( frosker) og feste byller (røde klistremerker) på farao. Etter hver plage –
Moses: ( til Farao) Gud sier at du skal la folket hans få dra!
Farao: Nei!

Etter at Gud hadde sendt 9 plager, og farao fremdeles ønsket å holde folket som slaver, visste Gud at han måtte gjøre noe drastisk. Gud fortalte Moses hva som ville skje, og han skulle forberede folket på at de måtte gjøre seg klare til å dra i full fart. De skulle bake noe brød, men uten å vente på at det skulle heve seg, og på en spesiell kveld skulle de slakte og steke et lam. De skulle ta blodet fra lammet og stryke over dørkarmen på husene sine, og dette skulle være et tegn slik at plagen Gud skulle sende ikke ville ramme det huset.

La barna male med rød maling på ( den papirkledde) dørkarmen. Be dem tenke på at det er viktig å sørge for at de man er glad i er trygge og sikre, slik Guds folk må ha tenkt på under den første påskehøytiden. La dem gjerne nevne navnet på noen de er glad i og si en takkebønn for at de er trygge. så ber du Moses gå tilbake til Farao.

Moses: La Guds folk få dra!
Farao: Ja, ta dem med deg og dra!

Gud sørget for at Israelsfolket var trygge, og Moses ledet dem til frihet. Gud sa det til Moses, og Moses befalte folket at de skulle minnes Guds velsignelser ved at de hvert år forteller historien på nytt, mens de spiser flatt brød og lam. Dette er grunnen til at det jødiske folket til denne dag feirer påske med et Sedermåltid hvert år.

Aktivitet:
På forhånd setter du ut noen ting som trengs for å bake brød ( bakeboller/ målebeger, mel/ vann/ oppskrift etc.) Plasser også krutonger rundt i rommet. De trenger ikke være skjult, men heller ikke være for enkle å se før du trenger dem.

Si til barna at de skal bake brød i dag. Få dem til å begynne, men så etter noen få minutter sier du (OPPHISSET): ”Stopp og bli med meg!”Led barna ut av rommet og ta en runde rundt i bygningen før dere vender tilbake dit dere var. Få dem til å sette seg ned og si: ”Da Gud satte jødene fri, dro de så fort at de ikke rakk å bli ferdige med å bake brød. De rømte ut i ørkenen og måtte bake det i den varme solen. De hadde ikke tid til å ha gjær( surdeig) i brødet for å gjøre det lett og porøst. Gud befalte israelittene om at de ikke skulle ha gjær(surdeig) i brøddeigen rett før de skulle dra ut av Egypt fordi han visste at det ikke ville være tid nok til at deigen kunne heve seg før de måtte dra.


Fortell barna at:
• Brødet vi spiser har mel, vann og gjær eller surdeig i seg
• Gjær eller surdeig er det som får deigen til å heve seg. ( Vis barna en vanlig brødskive og pek på alle ”boblene” som er dannet av gjæren
• Når man lager brød med gjær eller surdeig, må deigen stå en stund og heve seg før man kan bake brødet.
Bibelen forteller at Gud gav jødene instrukser for den første påskehøytiden ( da Gud ledet dem ut av Egypt) og instrukser for hvordan de skulle feire påske hvert eneste år deretter.

Hør på hva det står i 2. Mos. 12, 14-15: ” Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.
I sju dager skal dere spise usyret brød. Allerede den første dagen skal dere fjerne all surdeig fra husene deres. Hver den som spiser noe som er syret, fra den første til den sjuende dagen, skal støtes ut fra Israel.”

Vi skal late som vi er israelitter som skal feire påske. Vi skal fjerne alt som inneholder gjær ( surdeig) fra rommet
Del barna opp i like mange grupper som det er voksne. Gi hver gruppe en liten plastpose og be dem samle sammen krutongene (brødbitene) du har plassert rundt i rommet. Be dem gjøre dette rolig, uten å forlate gruppen sin, og anvis hver gruppe til et område av rommet. Gi dem 5 minutter på oppgaven.


Når de er ferdige og har satt seg igjen, forteller du: Selv i dag er det mange jødiske familier som begynner sin påskefeiring med å rense huset for alt som har gjær( surdeig) i seg.

Utforsking av bibelteksten:
Gud gav jødene noen andre instrukser for hva de skulle gjøre den første påskehøytiden og hvert år deretter. I posen/veska her har jeg noen ting som er symboler på noen av disse instruksene.
Velg et barn til å ta opp en ting fra posen din uten å se etter hva det er. Spør barnet om det kan tenke seg hva denne tingen har med jødenes påskefeiring å gjøre. Les skriftstedet som står nevnt ved siden av tingene på listen nedenfor:


Lam – 2. Mos. 12, v. 3,5,6 og 8
Rød saft ( blod) – 2. Mos. 12, 7
Urter ( rosmarin, basilikum) – 2. Mos. 12, 8
Matzah ( knekkebrød, flatbrød, tørr vestlandslefse)- 2. Mos. 12, v. 8, 15, 20
Tunika – 2. Mos. 12, 11
Liten dør ( fra lekehus el lign. eller bilde av en dør) – 2. Mos. 12, v. 7, 22
Fyrstikker el. bilde av et bål – 2. Mos. 12, 9-10

Jeg lurer på hva som ville hendt om jødene ikke hadde strøket blodet fra lammet over dørkarmene sine?
Jeg lurer på hva som ville hendt om jødene hadde hatt gjær ( surdeig) i brøddeigen og ventet på at den skulle heve seg før de dro sin veg?
Jeg lurer på hvorfor Gud gav alle disse instruksene om å feire påsken hvert år?

Etter at barna har gitt sine svar, leser du 2. Mos. 13, 3 og 16 for å finne Guds årsak for dette.

Film:
”Prinsen av Egypt” Denne filmen viser livet til Moses og hvordan Gud befalte Moses å fri israelittene ut av Egypt. Den viser også plagene Gud sendte da farao nektet, og hvordan blodet over dørkarmene reddet jødene.

Forbindelse til nattverden:
Da Jesus samlet disiplene sine til det siste måltidet, feiret de påske. Jesus gir klare instrukser om at vi heretter skal dele vinen og brødet for å minnes ham. Dette nattverdsmåltidet fortsetter å gi de kristne muligheten til å samles og huske på Jesu frelsende makt.

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Kjære Gud!/ Takk for at du frelser oss./ Hjelp oss å feire /og huske på /det du har gjort./Amen.

 Powered by Cornerstone