ca 5-12 år

Gjett hvem som kommer til middag? Jesus besøker Martha og Maria

Del 5 av 5
Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-20
"Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg". Matt. 25. 40. I denne leksjonen blir vi minnet på at vi skal konsentrere oss om Jesus før alle andre ting.

”Gjett hvem som kommer til middag?”   
Utarbeidet av Nicole VanderMeulen, 2009
 
 
” Jesus besøker Martha og Maria”

Dette er  del 5 i en serie som tar for seg temaet. ”Gjett hvem som kommer til middag?”   Alle bibelfortellingene handler om å dele et måltid.

Leksjonene passer for søndagsskole eller annet kristent barnearbeid.

Læringsmål:
Barna vil få del i historien om da Jesus besøkte Martha og Maria. De får anledning til å tenke over hvilken plass og prioritet Jesus burde ha i våre liv og hvordan avbrytelser og distraksjoner ofte kommer i veien

Målgruppe: Ca. 5 – 12 år

Tidsbruk: Ca. 60 minutter. Velger du å se filmen tar det lenger tid.

Bibelfortelling: Luk. 10, 38-42  ”Jesus besøker Martha og Maria”

Forklaring:
Hovedtanken er at når vi samles om mat og drikke, er Jesus også sammen med oss, og dette forener og styrker vårt kristne samfunn. for menigheter som jevnlig feirer Nattverd, kan hver av disse bibelfortellingene knyttes opp mot fortellingen om da Jesus innstiftet nattverdsmåltidet, og troen på at Jesus ba oss spise brødet og drikke vinen til minne om Ham.
Jesus inviterer alle til sitt bord for å gi tilgivelse og fornyelse, spesielt de som er langt borte fra ham eller har glemt hans kjærlighet, og han håper at vi vil gjøre det samme for andre.

I historien om Jesu besøk hos Martha og Maria blir vi minnet om at Jesus ønsker at vi skal konsentrere oss om ham, før alle andre ting. Likevel er livene våre fulle av distraksjoner som hindrer at Han blir vår førsteprioritet. Det å samles rundt nattverdbordet er en av mange gode måter vi kan bruke for å vende oss til Jesus og vise vår kjærlighet og tilbedelse.

Dette trenger du:
• Utskrift av denne leksjonen
• Bibel
• Små bokser med lokk
• Steiner eller klinkekuler
• Ris eller sand
• Papir
• Tusjer eller fargeblyanter

Introduksjon:
Gi barna en oppgave som å fargelegge eller tegne et bilde, skrive 3 setninger eller lære et bibelvers utenat. Som oftest vil en oppdage at noen stadig avbryter og distraherer de andre mens de utfører oppgavene sine.
Avslutt aktiviteten og samle gruppen for å diskutere situasjonen.
Hvem ble ferdig med oppgaven sin? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Hender det iblant at det kommer noe i veien slik at man ikke får gjort noe viktig? Hva tror dere Jesus mener er det aller viktigste vi kan gjøre?
Minn barna om denne aktiviteten senere, etter at de har hørt bibelfortellingen, og diskuter videre om tiden tillater det.

Bibelfortelling:
Få med deg noen voksne eller eldre ungdommer til å fremføre en tolkning av følgende sketsj. Det kan også fremføres som dokketeater:

Jesus kommer til middag
Person 1, i telefonen: Hallo….hvem er dette? Du tuller med meg! Dette må være en spøk. Du er Jesus?! Og du kommer til middag? Wow! Jeg må skynde meg og vaske og rydde her! Legger fra seg telefonen og begynner febrilsk å vaske og lage mat.

Ding. Dong. ( dørklokka)

Person 2, i døråpningen:  Kan du hjelpe meg? Det er noe i veien med bilen min.

Person 1:  Beklager, Jesus kommer til middag, så jeg har det for travelt til å hjelpe deg.
( Lukker igjen døra og fortsetter med å lage mat og gjøre rent. Prøv å gjøre dette på en morsom måte.)

Person 3 kommer på døra: Hei, vi samler inn penger til…

Person 1: Sorry, Jesus kommer til middag. Kan du ikke se at jeg har det travelt?! ( Lukker igjen døra. Finner ut at det ikke er nok mat til middagen og begynner å få panikk. Mer humor.)

Person 4 kommer på døra: Hei! Jeg bor i huset ved siden av. Jeg lurer på om jeg kunne få komme inn og ta en prat?

Person 1: Kom igjen i morgen! Jeg har det kjempetravelt. ( Lukker døra. har fullstendig panikk)

Ring. Ring. ( telefonen)

Person 1: Hallo! Er det deg, Jesus? Hei, jeg har laget mat og gjort rent i hele dag, og du kom ikke! Hvor ble det av deg? Hva??!! Hva mener du?! Kom du til meg 3 ganger, og jeg ba deg bare gå?! Gjorde jeg virkelig det?....

Diskuter sketsjen med barna. Les bibelfortellingen om da Jesus besøkte Martha og Maria, Luk. 10, 38-42. fra vanlig bibel eller barnebibel. spør barna om hvordan denne historien ligner på det de så i sketsjen. Hvem tror barna de vil vært mest lik, Martha eller Maria, om Jesus kom til deres hjem? Hvem skulle Jesus ønske vi var lik? Forklar hva Jesus mente i sketsjen da han sa at han allerede hadde vært der 3 ganger.

Aktivitet:
Gi hvert barn en liten boks med lokk (Glass til babymat, plastboks etc) Hjelp barna med å putte 3 ting i boksen, som 3 steiner eller klinkekuler. Fyll så opp boksen med noe mindre, som sand eller ris, og sett på lokket. La nå barna prøve å tømme innholdet i boksen sin opp i en annen boks eller bolle. Be dem om først å helle ut sanda eller risen, og så de 3 større tingene, og så sette på lokket igjen.


De vil ikke greie å gjøre det! Prøv nå igjen å putte tilbake først de tre større tingene ( steiner/kuler) og så de mindre tingene. Det går bra! Snakk om hvordan disse 3 større tingene ken ligne på Gud, Jesus og Den hellig ånd. Hvis vi plasserer disse ”først” i våre liv og så plasserer alle de andre tingene (familie, leker, skole, sport osv) synes alt å passe mye bedre inn enn om vi gjør det i omvendt rekkefølge. Spør barna om de har noen ideer om hva e kan gjøre for å sette Jesus først i sine liv.

Formingsaktivitet:
Gi en papirsirkel til hvert av barna, (eller hjelp dem å lage en). Arbeide med å lage et ”kakediagram” over hvordan de bruker tiden. Bruker de mest tid på skolen, fargelegger de det som den største biten. Bruk andre farger for å vise søvn, det å spise, sport, hjemmelekser, TV/ video / pc, være sammen med venner etc. Spør barna hvor mye tid de bruker på Jesus sammenlignet med alt dette andre. Få fram ideer om hvordan vi kan tilbringe mer tid sammen med Gud. Lag en liste på baksiden av sirkelen over de viktigste tingene i livet. Oppmuntre barna til å sette disse tingene først så mye som mulig

Forbindelse til nattverden:
Brødet og vinen i nattverden de fantastiske gavene Jesus gav til oss da hen døde på korset. Nattverden er også en stund der vi kan gi tilbake til Jesus vår kjærlighet og hengivenhet, ved at vi husker på Ham. Jesus sa: ”Gjør dette til minne om meg.”

Bønn:
Vurdér  å bruke en ”si etter meg bønn.” Ta ofte pause etter ordene slik at barna kan gjenta:
Kjære Jesus./ Takk for din uendelige kjærlighet,/ selv når vi synes/ å elske andre ting / høyere enn deg./ Hjelp oss å sette deg først./ Amen

 Powered by Cornerstone