Historien om John Wesley

2016-05-10
Bjørn Olav Hammerstad forteller på en levende måte historien til John Wesley, som ble opphavsmann til det som idag er Metodistkirken.

I 1709 ble en liten gutt reddet ut fra et brennende hus i en liten by i England. I samme øyeblikk gutten var ute, ble huset til flammer. Gutten het John, og moren sa: "Er ikke denne mann en brann, revet ut av ilden?"

Johns far var prest, og 17 år gammel begynte John å studere teologi i Oxford. Deretter reiste han til Amerika som misjonær. Men han mislykkes både i kjærligheten og som misjonær hos indiarnerne. Da John vendte hjem følte han seg både forvirret og håpløs. Men i 1738 opplevde han noe som ble et vendepunkt i livet hans og John Wesley ble leder for metodistbevegelsen. Bevegelsen kom mange steder til å snu opp ned på det rå og brutale engelske samfunnet og bredte seg til store deler av verden.

Teksten er hentet fra bokens bakside

Boken er flott å bruke i trosopplæringen, både som undervisningsmateriell og den kan også være en fin gave til de største dåpsbarna i menigheten.

Boken er å få kjøpt fra Metodistkirkens Hovedkontor ved å ta kontakt med ansvarlig for trosopplæringen: Camilla Gaarn Røed: camilla.g.roed@metodistkirken.no

Menighetssalg til bruk i trosopplæringen: kr. 115 pr stk

Enkeltsalg: kr. 150 pr stk.

 Powered by Cornerstone