Sommerfugler som symbol

Sommerfugler som symbol

Rønning, Vigdis-Merete
2012-08-10

Sommerfugler må vel være noen av de vakreste skapninger Gud har gjort.

Det finnes sommerfugler med mønster av hele det “norske” alfabetet og faktisk også det hebraiske på sine vinger. Det finnes sommerfugler med ansikter, smilende (med prikker og smil som et ansikt) på vingene sine.

For mange er sommerfuglen et bevis på Guds eksistens: at vi lever her en tid, dør og gjenoppstår til nytt liv.

Så skjør som en sommerfugl er, slik er også livet. Har vi tro på Gud, har vi også et håp om et nytt liv etter dette. Slik larven forpupper seg og blir til en vakker sommerfugl, skal vi mennesker også "forpuppes" og gjennoppstå med Jesus Kristus til et nytt liv.

Sommerfuglen er et gammelt kristens symbol for håp.

Larven er et symbol på det vanlige jordiske livet, kokongen symboliserer graven og sommerfuglen oppstandelsen.

Sommerfuglen kan også brukes som et bilde på Jesus:
Jesus døde på korset, ble lagt i en grav, innhyllet i et likklede, men stod opp den tredje dagen og "sitter ved Guds, den allmektiges høyre hånd", som vi sier i trosbekjennelsen.

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!"                                         1. Pet 1.3

 

Fly, sommerfugl, fly! 

Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.
Bre ut dine vinger og fly.
Du er født til å fly
dine vinger er sterke,
de bærer deg høyere dag etter dag.
Din kropp har et segl
med oppstandelsens merke,
seierens tegn fra et dødelig slag.
Du er født til å fly,
la din frihet få skinne
til andre som ennå er sperret inne.
Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.

 

Bre ut dine vinger og fly.
Ingen kan lenger holde deg bundet.
Du er fri fra alt det du engang var.
Du trodde du tapte men så har du vunnet.
Ditt liv er en dans mot en himmel så klar,
og vinden er god den fører deg med seg,
den fører deg ut så livet kan spre seg
Fly sommerfugl, fly.
La vinden få føre deg dit den vil.
Se det er morgengry.
Se du er født på ny.
Se det er morgengry.
Bre ut dine vinger og fly.


Tore Thomassen

 

X

 

                                       


Sangforslag:
:/: Vet du hvorfor gleden er i meg? Jo, jeg har Jesus Kristus! :/:

Ref: :/: Han er din, han er min. Han er vår Frelser i dag. :/:

:/: Vet du hvem som døde for meg? Jo det er Jesus Kristus. :/:

:/: Vet du hvem som oppstod igjen? Jo, det er Jesus Kristus. :/:

:/: Vet du hvem som venter på meg? Jo, det er Jesus Kristus. :/: