4-5 år

2015-06-03

TEMA:GUD

TEMA: KIRKEN MIN

  • Oppleve tilhørighet til menigheten
  • Oppleve mestringsoppgaver i fellesskapet
  • Lære respekt for det hellige

TEMA: JESUS, GUDS SØNN

Konsekvensene av troen i mitt liv

4-5 år