10-13 år

2015-06-03

TEMA: MENIGHETEN OG KIRKEN MIN

TEMA: BØNN

 • Den personlige bønnen
 • De andre/jeg og bønnen
 • Undring/respekt/tradisjon
 • Bønnevandring

TEMA: DIAKONI

TEMA: PINSE

 • Pinsefortellingen
 • Den Hellige Ånd
 • Diskusjon/refleksjon
 • Trosbekjennelsen

TEMA: BIBELEN

 • Lære bibelvers og hvor de står
 • De ti bud
 • Bibelens bøker og opprinnelse

TEMA: MISJON

 • Hva er misjon?
 • Lære misjonsbefalingen og hvor den står
 • Bli kjent med kirens misjonsland

 

10-13 år