14-15 år

2015-06-03

TEMA: TROSUTVIKLING

TEMA: TREENIGHETEN

 • Hvem er Gud?
 • Hvem er Jesus?
 • Hvem er Den Hellige Ånd?
 • Kunne trosbekjennelsen

TEMA: MISJON OG DIAKONI/EVANGELISERING

 • Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres
 • Ta del i menighetens diakonale og misjonale perspektiv ute og hjemme
 • Min tro
 • Gi det videre

TEMA: KONFIRMASJON

TEMA: MEDLEMSKAP

 • Metodistkirkens historie, tro og lære
 • Medlemskap i Metodistkirken
 • Bli kjent med medlemsløftene
 • Involveres i menighetens styrer, råd og utvalg
14-15 år