Kontakt oss

2015-10-22

Har du spørsmål om trosoplæringen eller ønsker å dele noen gode tips,ideer eller råd så ta kontakt med:
Camilla Gaarn Røed

Barne - og ungdomskonsulent i Metodistkirken

Tlf. 97542103

Epost: camilla.g.roed@metodistkirken.no