Metodistkirkens tekstrekker i kirkeåret

2015-10-22

I løpet av kirkeåret, som starter 1.søndag i advent, brukes det ulike bibeltekster til de forskjellige søndagene.

Ønsker du å bruke dem i trosopplæringen kan du laste dem ned her:

http://www.metodistkirken.no/tro/_service/34057/download/id/322735/name/Kirke%C3%A5rets%2Btekstrekker%2Bkomplett.docx