A faith that carries

2015-10-21

Are you doing children - and youth ministry in your congregation for peole who doesn´t speak norwegian, you can download the brochure in english here:

For deg som driver barne - og ungdomsarbeid i menigheten hvor barn og ungdom ikke snakker norsk, så kan du laste ned engelsk versjon av heftet her:

 

http://www.metodistkirken.no/tro/_service/34057/download/id/56651/name/Trosoppl%C3%A6ringsplan+0613+ENG+LQ.pdf