Trosopplæringen på norsk

2015-10-21

Her kan du laste ned heftet Tro som bærer som gir deg en klargjøring om hva Metodistkirkens trosoplæring er og hvordan den skal brukes.

http://www.metodistkirken.no/tro/_service/34057/download/id/28065/name/Trosoppl%C3%A6ringsplan+2012.pdf