Trosopplæring i Metodistkirken

2015-10-23

Bakgrunn

Det har lenge vært et ønske i Metodistkirken om å få en strukturert og formalisert trosopplæring som sikrer at barn og unge i den enkelte menighet skal gå gjennom de samme trinn i undervisningen.

En gruppe bestående av prester og legfolk ble satt ned til å utarbeide en trosopplæringsplan og denne ble lansert på Årskonferansen i 2012. Det videre arbeidet med å fylle de enkelte punkter i trosopplæringsplanen med innhold ble formalisert gjennom opprettelsen av en stilling i 2014.

 

Mål og målgrupper

Målet for Metodistkirkens trosopplæring er å gi barn og unge en tro som bærer. At barn og unge lærer å kjenne Gud, Jesus og Den hellige ånd, og å leve slik Jesus har lært oss, i kjærlighet og tjeneste til vår neste og oss selv.

Målet for Metodistkirkens trosopplæringsplan er å gi menigheten et verktøy for å undervise og bevare aldersgruppen0-18 år. Planen skal bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

  • Gir barn og unge en levende, trygg tro
  • Gir kunnskap om Bibelen, dens innhold og opprinnelse
  • Gir kunnskap om Metodistkirkens teologi
  • Utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv, lokalt, nasjonalt og globalt.
  • Bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
  • Bidrar til et personlig standpunkt og medlemskap i Metodistkirken

Trosopplæringens målgruppe er menigheter, menighetsråd, ansatte, frivillige og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten, i samarbeid med hjemmet.

Trosopplæringsplanen må forankres i menighetsrådet og være hele menighetens ansvar.

Enhver menighet bør ha en lan for hvordan barn og unge skal tas imot og undervises i den kristne tro.

Trosopplæringen bygger på Metodistkirkens visjon og oppdrag:

Visjon:

Metodistkirken – mennesker med åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører!

En relevant, åpen og vital kirke hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere-

Oppdrag: Forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.

 

Nettbasert verktøy; Idebanken

For å kunne gi en best mulig ramme for den enkelte menighet til å bruke trosopplæringen er det blitt laget en idebank, som du finner på forsiden til www.metodistkirken.no/tro.

I idebanken finner du forslag til aktiviteter til hvert punkt i aldersgruppene i planen. Du vil også finne forslag til hva du kan bruke av ressurser i arbeidet med trosopplæringen. Til slutt vil det også være spørsmål til samtale/refleksjon/diskusjon som fokuserer på hva troen betyr i mitt liv og i møte med andre. Idebanken skal være et enkelt verktøy å bruke ved at du finner det du leter etter med færrest mulig klikk. Det skal også gjøre det lettere for frivillige i menighetene å planlegge arbeidet for barn og unge.   

Idebanken er en levende base som er under oppbygging, og som blir best mulig når flere bidrar. Derfor er det viktig at menigheter og enkeltpersoner sender inn forslag til aktiviteter. Under menypunktet Ressurser vil du finne et aktivitetsskjema som kan fylles ut og sendes rett inn til barne – og ungdomskonsulent. Så vil det bli publisert på nett kort tid etter.