En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Gjestebud 2019

En gang i året har vi i Drammen noe som heter «Gjestebud».

Da kommer ca 100 mennesker for å høre foredrag og snakke sammen. Vi kommer fra ulike menigheter, ulike religioner. Vi spiser sammen og blir bedre kjent med hverandre. Meld deg på du også! 

På nettsiden https://www.gjestebud.net/ kan vi lese følgende om årets tema UTENFOR/INNENFOR:

Innenfor. Heldigvis har de aller fleste kjent gleden av å bli regnet med, sett og inkludert. Det er utrolig viktig at noen ser oss, forstår oss. Alle vil være en del av et fellesskap, én av flokken. Være innenfor.

Men mange føler seg glemt, ignorert og ekskludert. For mange står for ofte utenfor. Uten fellesskap, uten noen som bryr seg – som ser og forstår. Barnet som ikke får være med på leken. Tenåringen som ikke blir invitert. Den ensomme voksne uten nettverk. Utenfor. Hva kan vi gjøre for å endre på det? Hvordan få dem som står utenfor innenfor?

Gjestebud 2019
Powered by Cornerstone