En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Velkommen til gudstjeneste søndag 24. mai kl 12.00!

Endelig skal vi få møtes i det kjære kirkerommet vårt igjen, da skal vi synge alle påskesangene vi ikke fikk sunget sammen i påsken! Menighetsrådet informerer...

Foreløpig er det bare gudstjenester vi åpner for. Øvrige aktiviteter vil starte opp etter samlingsgudstjenesten 23. august. For å kunne møtes til gudstjenesten må vi følge myndighetenes råd for smittervern, tolket og oppsummert i smittevernveileder for gudstjenester og menigheter som Ressursgruppen for koronatiltak for Metodistkirken i Norge har utarbeidet.

Menighetsrådets leder, Martin Vestøl, postet i dag følgende informasjon på menighetens Facebook-side:

OPPSTART AV GUDSTJENESTER IGJEN OG SMITTEVERNSTILTAK
De nye retningslinjene fra myndighetene gjør det nå mulig for oss å invitere til gudstjeneste i Metodistkirken igjen. Etter å ha vært stengt siden midten av mars har vi nå gleden av å invitere til gudstjenester igjen.

Det er fremdeles behov for forhåndsregler og vi må alle følger smittevernreglene for å ta vare på hverandre. Hovedtrekkene er:

1) Maksimalt 50 personer tilstede samtidig, vi må dessverre avvise hvis vi går over makstallet
2) Alle må registreres ved ankomst, listene blir oppbevart trygt og er bare tilgengelig for smittesporing (makuleres etter 2 uker)
3) Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangement
4) God håndhygiene påkreves (vi har sprit/antibac tilgjengelig)
5) Min. 1 meter avstand mellom alle som ikke tilhører samme husstand (vi har laget hjelpemerking)
6) Når gudstjenesten er over organiseres utgangen slik at de som sitter på bakerste benk går først ut – vi sørger for åpne dører helt ut og unngår trengsel
7) Det blir ikke kirkekaffe eller søndagsskole. Vi oppfordrer til sosialt fellesskap i form av turgåing etc. etter gudstjenesten (i mindre grupper og etter offentlige retningslinjer)
8) Alle med oppgaver i gudstjenesten følger rutiner for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid som det gis opplæring og instruksjoner rundt

Smittevernstiltakene gjør at ting tar litt mer tid så kom gjerne litt tidligere enn vanlig.

Vel møtt til gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste søndag 24. mai kl 12.00!

 

Powered by Cornerstone