En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Vær ikke bekymret!

Prekenteksten søndag 23.august er hentet fra Matt.6.24-34. Det er en del av det vi kaller Bergprekenen, hvor Matteus har samlet mange av Jesu ord til en lang tale.

"Vær ikke bekymret". Det høres umiddelbart litt vel lettvint ut. Ikke visste Jesus om et verdensomspennende virus som tar liv av mennesker over 60 år og kan gi senskader som ingen ennå har oversikt over. I tillegg er mange usikre på om arbeidsplassen vil gå konkurs. Jesu ord om å ikke skulle være bekymret kan oppleves som hån. Hvor åndelig går det an å bli?

Vi kan lese teksten som en påminnelse om hvor sårbare vi er. En påminnelse om at vi ikke kan stole på penger, men på Gud. Men hva betyr det å stole på Gud? Si det til de som har mistet sine kjære. Igjen kan ordene virke som et hån. Gud sparer ikke de som tror på Ham. Alle kan bli syke, alle kan dø. Når vaksinen endelig kommer, vil det til og med vise seg at det hjelper å ha penger. Rike land vil greie å redde sin befolkning bedre enn fattige land.

En ting er å ikke bekymre seg for det vi ikke kan gjøre noe med. Men hvis bekymring fører til handling, er det da så galt? Hvis vi hadde bekymret oss mer, ville vi ikke sluppet opp for smittevernutstyr.

Teksten vår avslutter med ordene: "Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage." Er det da greit å bekymre seg for i dag, men ikke morgendagen? Jeg bare spør.

Anne Grete Spæren Rørvik
 

Vær ikke bekymret!
Powered by Cornerstone