En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Godt Nytt År
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik.
Les mer
Godt Nytt År
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik. Les mer
Fra hovedstyret om ny lederstilling
09.01.2018
Etter et lukket møte i hovedstyret i går mandag 8. januar, har styret sendt ut følgende melding: Les mer
   

KALENDER

22 Jan
Mandag 22. Januar, 2018 00:00 - Fredag 26. Januar, 2018 00:00
Samling for prester og diakoner på Hermon høyfjellssenter.
31 Jan
Onsdag 31. Januar, 2018 10:00
Nyheter
Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge inviterer til en konferanse om religion, religiøse forsamlinger og religiøse lederes rolle i integreringsarbeid. Les mer
Godt Nytt År
2017-12-31
Nyttårshilsen fra hovedstyreleder Per-Endre Bjørnevik. Les mer
Metodistkirken i Norge ser på seksuelt krenkende og diskriminerende atferd som uforenlig med vår tro og livsførsel - i og utenfor kirken, både hos medlemmer og ansatte. Les mer
Nyheter
Etter desembermøtet i hovedstyret har det blitt stilt spørsmål ved flere av sakene i sosiale medier. Det er også innsendt konkrete forslag til hovedstyret om å stanse behandlingen av saken om ny topplederstilling. Les mer

Se flere nyheter? Gå til nyhetsarkivet >>

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone