Møteplass med Jesus i Sentrum

Menighetens strategiplan og visjon

Menighetsrådet og en egen strategikomite arbeidet i årene 2013 til 2015 med en strategiplan for menigheten. Strategiplanens hovedmål er: "En sunn og levende menighet for og med alle aldersgrupper".

Delmål som ble utarbeidet var: 1. Menigheten vokser i antall og aktivitet. 2. Flere mennesker finner sin plass i menigheten. 3. Flere nye medlemmer. 4. Minst 2 familier med barn finner sin plass i menigheten, og ønsker å bidra med sine ressurser i menighetens arbeid.

Ulike tiltak for å nå disse målene er: Skape møteplasser for ulike aldersgrupper, inspirerende gudstjenester, familiegudstjenester, familiesamling på lørdager, Treffpunkt Sentrum (temakveld for voksne), Kreativ kafè, misjonsgruppe og undervisning for unge og voksne.

Ut fra dette strategiarbeidet ble menighetens visjon utformet:

Den lyder: Møteplass med Jesus i Sentrum

Denne visjonen er dobbel. Sandnes metodistmenighet ligger fysisk i sentrum, og vi ønsker at mennesker skal komme til sentrum for å være sammen med hverandre og med Jesus i vår menighet. Vi ønsker også at Jesus skal være sentrum i livene til oss som møtes her.

Høsten 2017 startet menigheten med et nytt menighetsutviklingsprogram, og vi er midt inne i denne prosessen nå. 

Menighetens strategiplan og visjon

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone