Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Litt historikk om menighetens altertavle
Litt historikk om menighetens altertavle

Litt historikk om menighetens altertavle

2013-09-23
Mange av oss er glade i vår altertavle. Noen av oss vet hvem som har gitt den. Få av oss vet hvem kunstneren var. Dette var utgangspunktet for min nysgjerrighet, skriver Svein Winge i menighetsbladet fra Drammen.

En dag leste jeg signaturen til kunstneren på altertavla: G. Gjerding sto det. Deretter gikk jeg hjem, søkte på nettet og fant at Gjerding var en mangfoldig kunstner, født i Flekkefjord 9. april 1886 og døde nær 85 år gammel 1. januar 1971 i Oslo. Jeg kontaktet Flekkefjord kunstforening som skaffet meg noe stoff om Gjerding. Maleren Olav Omland skrev en gang en minneartikkel om Gerhard Gjerding. «Flekkefjordgutten som ble en av Norges fineste illustratører», kalte han den. I tillegg fikk jeg en artikkel fra «Julehilsen fra Flekkefjord» 1985 skrevet av Johs. Pettersen. Fra disse to artiklene har jeg plukket dette stoffet:

«Hvem var han så? Omland sier med rette at det ikke er så lett å finne opplysninger om Gjerding. Hverken Norsk Kunstnerleksikon fra 1982 eller Kunnskapsforlagets store leksikon har opplysninger om hans liv og virke. Ved en tilfeldighet fikk Omland kontakt med Gjerdings niese, Gulborg Gjerding Nilsen, som kunne fortelle noe om sin onkel. 16 år gammel, dvs. i 1902, forlot Gjerding Flekkefjord. Han dro til Kristiania og begynte på Kunst- og Håndverkskolen. Deretter var han elev hos den kjente maler, Christian Krohg. I studieårene ble han karakterisert som en flink og interessert elev. Hele tiden hadde han mange illustrasjonsoppdrag. Bl.a. har han illustrert kjente logoer som vekteren til Gjensidige og maleren til Bjerke. Han var også fast illustratør i Allers og Illustrert Familieblad.

En annen side ved sitt talent fikk han utfolde som teatermaler, bl.a. på Nationaltheatret. Utstillingen i 1974 viste Gjerding som ren kunstner, som ufoldet seg i flere teknikker. Dette er en side ved hans kunst som særlig kom til uttrykk i de mange altertavler han malte. Vi finner dem i Oslo, Drammen, Horten, Kongsberg og ikke å forglemme i Flekkefjord hvor vi kan se hans vakre alterbilde i Metodistkirken.»

Dette siste avsnittet gjorde meg mer nysgjerrig. I alle disse byene er det en Metodistkirke, og her i Drammen visste jeg jo at det var Gjerding som var kunstneren. Jeg kontaktet Metodisme-Historisk Selskap. De beklaget, de hadde ingen ting om Metodistkirkens altertavler. Da ringte jeg venner i Flekkefjord, Horten, Kongsberg og Oslo. Alle kunne bekrefte, etter noe undersøkelse, at deres altertavler var malt av G. Gjerding. I jubileumsskriftet til Drammen metodistmenighets 75-årsjubileum i 1951 kan vi lese: «Den nye altertavle, malt av Gerh. Gjerding, over mottoet «Kom til meg» utført i Thorvaldsens Kristusskikkelse, ble avduket 4. november og var en gave fra bakermester Solstad-Nielsen.»

Videre kan vi lese i Drammens Tidende mandag 5. november: «Metodistkirken har fått vakker altertavle: Ved gudstjenesten i Metodistkirken i går ble den nye altertavlen, som er en gave fra et av menighetens menighetsbarn, og utført av kunstneren Gerh. Gjerding, avduket. Giveren har ønsket at gaven skal være til minne om hans far og mor, og Metodistkirkens forstander pastor Trygve Karlsen minnet i sin avdukningstale om budet: Du skal hedre din far og din mor, for at det skal gå deg godt og du skal lenge leve i landet.

Pastor Leif Sevre lot dekket over altertavlen falle, og Metodistkirkens kor sang tidligere sogneprest til Bragernes, Christoffer Knudsens vakre sang: «Ingen blir utstødt av meg», mens forsamlingen satt og betraktet altertavlen som forestillen en Kristusskikkelse som kommer en i møte med fremstrakte armer. Altertavlens preken sammen med den vakre sangen gjorde sterkt inntrykk. Om kvelden ble det holdt minnemøte i kirken over Alle Helgensdagens innhold. Kirken var fullsatt både til gudstjenesten og minnemøtet.»

Altertavlen i Metodistkirken i Flekkefjord er en gave fra Magnus Sagedahl. Motivet er: Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den rette plass ved Jesu føtter. Altertavlen i Kongsberg ble malt i 1950 og har samme motto som i Drammen, hentet fra Matt. 11. 28: «Kom til meg», og motivet viser Jesu om­sorg for oss mennesker. Metodistkirken i Hortens altertavle er malt i 1931. Motivet er hentet fra Luk. 20. 11–18: «Jesus viser seg for Maria Magdalena», som tror det er gartneren hus står overfor ved den tomme graven påskedags morgen. Metodistkirken på Grünerløkka, Oslo, har også en altertavle gitt av Magnus Sagedahl. Her er motivet hentet fra Luk. 24. 13–35 om Emmaus-vandrerne.

Litt historikk om menighetens altertavle

Hva var det som gjorde at alle disse – kanskje er det flere – Metodistkirkene har benyttet seg av Gerhard Gjerding som kunstner? Kan det ha noe med flekkefjærdingen Magnus Sagedahl å gjøre? Magnus Sagedahl var sønn av stiftere av Metodist-menigheten i Flekkefjord. Og: Han var jevngammel og kamerat av Gerhard Gjerding. Sagedahl var medlem av Metodistkirken på Grünerløkka, Oslo, og flyttet tilbake til Oslo da han ble pensjonist. Han var disponent på Na­Sko i Tønsberg. (Vet noen om altertavlen i Metodistkirken i Tønsberg, og hvor befinner den seg i dag etter at menigheten er nedlagt og kirkebygget solgt?) Da kirken i Flekkefjord skulle renoveres og utvides etter krigen ville Sagedahl gi en ny altertavle til minne om sine foreldre. Han hadde en bror som var prest i    Den norske kirke, men var altså selv disponent for en skofabrikk og en kjær legpredikant.

En stor takk til metodistvenner i Flekkefjord, Horten, Kongsberg, Oslo, Drammen og til Flekkefjord kunstforening fra Svein Winge.

Powered by Cornerstone