Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Menighetskonferansen 2020
Menighetskonferansen 2020

Menighetskonferansen 2020

2020-04-16
Hvordan gjennomføres denne i år?

Oppdatering: Årsmøtet arrangeres i kirkerommet, og går som vanlig menighetskonferanse så lenge vi overholder smittevernsrestriksjonene:
Les mer her (følg link).

Herved bekjentgjøres menighetskonferansen 2020 i følgende form: Den 19.05. kl. 19:00 vil menighetens årsmøte, som vi til vanlig kaller menighetskonferanse, bli gjennomført som en pastoratkonferanse på en digital plattform (altså på nett). Kabinettet har bestemt, etter konsekvens av de nåværende restriksjoner, at alle menighetskonferanser gjennomføres som pastoratkonferanser. Dette er i utgangspunktet vår kirkes grunnform, men sedvanen i Norge har vært en fullskala menighetskonferanse hvor samtlige bekjennende medlemmer har stemmerett. Hva er så en pastoratkonferanse?

I praksis betyr dette at menighetsrådet, prest og tilsynsprest møter via en digital plattform og gjennomfører konferansen med normal saksliste og valg. Det blir her ikke anledning for andre til å delta. Det er ved valgsituasjonen at man kanskje vil spørre om menighetsrådet skal velge seg selv og andre viktige menighetsfunksjoner? Det er heldigvis en nominasjonskomité som jobber i forkant av konferansen. Har du innspill eller annet til disse, kontakt dem gjerne. Det er Cathrine Nøhr, Gro-Mette Nilsen, Stein Roger Østli Andersen, Jan Erik Norheim (ex officio) og Albert Andersen Gjøstøl (prest). 

Med varm hilsen fra menighetens prest, på vegne av menighetsrådet

Albert Andersen Gjøstøl

 

Powered by Cornerstone