Metodistkirkens hovedkontor

POST- og BESØKSADRESSE: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO


TELEFON sentralbord 23 33 27 00

Organisasjonsnr. (hovednr): 974 230 887
E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no
BANKGIRO 8220.02.83747

 

 

DAGLIG LEDER OG ANSVARLIG REDAKTØR:

Emil Skartveit, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tlf.  948 05 395.  Mail: emil.skartveit@metodistkirken.no

 

 

TILSYNSPREST ØSTRE DISTRIKT:

Svein Veland
Mobil +47 913 93 930.
E-post: svein.veland@metodistkirken.no

 

TILSYNSPREST NORD-VESTRE DISTRIKT:

Ingull Grefslie

Mobil +47 997 32 119. E-post: ingull.grefslie@metodistkirken.no

 

HOVEDSTYRETS LEDER / KONFERANSELEGLEDER:

Martin Vestøl.

NB: ALL POST TIL HOVEDSTYRET SENDES METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR!

 

REDAKTØR AV NETTSIDEN OG FACEBOOK-SIDEN:

Karl Anders Ellingsen
mobil 909 10 871. E-post: karla.ellingsen@metodistkirken.no

 

KOMMUNIKASJONSMEDARBEIDER:

Marta Lillian Moan
Mobil 471 79 927, mail: marta.lillian.moan@metodistkirken.no

 

REDAKTØR AV I DAG:

Øystein Brinch
E-mail: idag@metodistkirken.no
Tlf: 23 33 27 07

 

INTERNSJONAL LEDER, Metodistkirkens Misjonsselskap:

Anne Ng Forster. Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Mobil: +47 481 966 68 E-post: anne.ng.forster@metodistkirken.no

 

BISTANDSKONSULENT, Metodistkirkens Misjonsselskap

Bjørn Sivert Broback. Kontor: St. Olavsgate 26, 0166 Oslo

Mobil: +4797715297 E-post: bjorn.sivert.broback@metodistkirken.no

 

ØKONOMILEDER OG STATISTISK SEKRETÆR:

Ragnar Falch, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Tlf. 23 33 27 33. E-post: ragnar.falch@metodistkirken.no

 

I DAG og BROBYGGEREN. Abonnement og regnskap
Erica Grønntun, tlf 23 33 27 00 (mandag, tirsdag og onsdag)
Mail: erica.gronntun@metodistkirken.no

 

BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT:

Ellen Irene Klepaker
Kontor: 
St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Tlf. 926 83 154 e-post: ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no  mbu@metodistkirken.no 

 

TROSOPPLÆRINGSRÅDGIVER

Lina Talset Blikstad

Mobil: 957 86 077 E-post: lina.blikstad@metodistkirken.no

 

MENIGHETSRÅDGIVER, diakonal satsning
Hanne Thorgersen, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Mobil: +47 419 00 093 E-post: hanne.thorgersen@metodistkirken.no

 

ARRANGEMENTSPLANLEGGER

Mona Trømborg

Tlf. 954 81 029, mail: mona.tromborg@metodistkirken.no

 

HR-LEDER:

Vidar Sten Bjerkseth
Tlf.  413 38 999, E-post: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no

 

TJENESTERÅDET (RÅDET FOR DEN ORDINERTE TJENESTE):
Leder: Ola Westad.
Tlf. 414 15 802. E-post: ola@oslocentral.no

 

SEKRETÆR I ÅRSKONFERANSEN:

Øyvind Helliesen

Tlf.: 404 01 515, E-post
 

BISKOPSKONTORET


Biskop Christian Alsted

Tlf.  +45 27 20 46 96
Kontoradresse: Rigensgade 21A, DK-1316 Copenhagen K, Denmark
E-post: bishop@umc-ne.org

Hjemmeside: www.umc-ne.org

Sentralkonferansens hjemmeside:  www.umc-northerneurope.org


Biskopsassistent: Kirsten Hastrup
Telefon: +45 51 33 14 77
E-mail: office@umc-ne.org

Post- og besøksadresse

St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

 

Medlemsskap

 

Innmelding. Ta kontakt med den menigheten du ønsker å melde deg inn i.

Overføring fra en menighet til en annen. (kommer)

Utmelding