Metodistkirkens hovedkontor

POST- og BESØKSADRESSE: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO


TELEFON sentralbord 23 33 27 00

Organisasjonsnr. (hovednr): 974 230 887
E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no
BANKGIRO 8220.02.83747

 

Åpningstider:

Metodistkirkens Hovedkontor har fleksitid. Kontoret skal være betjent mellom 9 og 14. Normalt er det ansatte til stede mellom 8 og 15.30. Det kan være vanskelig å komme fram på telefon innenfor lunsjtidsrommet 11.30-12.30. Noe møtevirksomhet og gjøremål andre steder enn ved kontorpulten medfører at det noen ganger kan være vanskelig å komme fram til hovedkontoret på telefon.

 

Direktenummer til ansatte ved Hovedkontoret

Emil Skartveit 948 05 395
Hanne Thorgersen 419 00 093
Karl Anders Ellingsen 90 91 08 71
Ragnar Falch 23 33 27 33
Øyvind Aske 23 33 27 03
Ellen Irene Klepaker 92 68 31 54
Lina Talset Blikstad 957 86 077
Anne Ng Forster 23 33 27 37
Øyvind Helliesen 40 40 15 15


 

DAGLIG LEDER OG ANSVARLIG REDAKTØR:

Emil Skartveit, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tlf.  948 05 395.  Mail: emil.skartveit@metodistkirken.no

 

 

TILSYNSPREST ØSTRE DISTRIKT:

Knut Refsdal, Dyrevegen 15, 1532 Moss
Mobil +47 996 38 969.
E-post: knut.refsdal@metodistkirken.no

 

TILSYNSPREST NORD-VESTRE DISTRIKT:

Ingull Grefslie, Libruveien 16, 1850 Mysen. Tlf. +47 997 32 119. E-post: ingull.grefslie@metodistkirken.no

 

HOVEDSTYRETS LEDER / KONFERANSELEGLEDER:

Martin Vestøl.
E-post:


NB: ALL POST TIL HOVEDSTYRET SENDES METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR!

 

REDAKTØR AV NETTSIDEN OG FACEBOOK-SIDEN:

Karl Anders Ellingsen, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
mobil 909 10 871. E-post: karla.ellingsen@metodistkirken.no

 

REDAKTØR AV I DAG:

Øystein Brinch
E-mail: idag@metodistkirken.no
Tlf: 23 33 27 07

 

MISJONSSEKRETÆR:

Øyvind Aske. Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Tlf. 23 33 27 03.
E-post: oyvind.aske@metodistkirken.no

 

BISTANDSKONSULENT:

Anne Ng Forster. Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Mobil: +47 481 966 68 E-post: anne.ng.forster@metodistkirken.no

 

ØKONOMILEDER OG STATISTISK SEKRETÆR:

Ragnar Falch, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Tlf. 23 33 27 33. E-post: ragnar.falch@metodistkirken.no

 

BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT:

Ellen Irene Klepaker
Kontor: 
St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Tlf. 926 83 154 e-post: ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no  mbu@metodistkirken.no 

 

TROSOPPLÆRINGSRÅDGIVER og LEDER FOR SOMMERFESTEN:

Lina Talset Blikstad

Mobil: 957 86 077 E-post: lina.blikstad@metodistkirken.no

 

MENIGHETSRÅDGIVER, diakonal satsning
Hanne Thorgersen, Kontor: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO
Mobil: +47 419 00 093 E-post: hanne.thorgersen@metodistkirken.no

 

DAGLIG LEDER AV METODISTKIRKENS PERSONALKASSE:

Vidar Sten Bjerkseth, Jupiter Ring 58, 3942 Porsgrunn.
Tlf.  413 38 999, E-post: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no

 

TJENESTERÅDET (RÅDET FOR DEN ORDINERTE TJENESTE):
Leder: Ola Westad.
Tlf. 414 15 802. E-post: ola@oslocentral.no

 

SEKRETÆR I ÅRSKONFERANSEN:

Øyvind Helliesen, Tyrilia 7, Gamle Fredrikstad

Tlf.: 404 01 515, E-post
 

BISKOPSKONTORET


Biskop Christian Alsted

Tlf.  +45 27 20 46 96
Kontoradresse: Rigensgade 21A, DK-1316 Copenhagen K, Denmark
E-post: bishop@umc-ne.org

Hjemmeside: www.umc-ne.org

Sentralkonferansens hjemmeside:  www.umc-northerneurope.org


Biskopsassistent: Kirsten Hastrup
Telefon: +45 51 33 14 77
E-mail: office@umc-ne.org

Post- og besøksadresse

St. Olavsgate 28, 0166 OSLO