Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Forsiden>Kan vi virkelig åpne igjen?
Kan vi virkelig åpne igjen?

Kan vi virkelig åpne igjen?

2020-05-14
Svaret er ja. Og så er det naturligvis forbehold!

Metodistkirkens tilsynsprester og ressursgruppen som er opprettet i anledning pandemisituasjonen har nå kommet med en smittevernveileder for bruk i de lokale menighetene. Denne veilederen ble drøftet og vedtatt i menighetsråd mandag 11.05., og det var enighet om at vi kunne starte opp igjen en redusert del av gudstjenestevirksomheten, samt at den planlagte pastoratkonferansen går som normal menighetskonferanse!

Andre aktiviteter utsettes til høsten, men vi jobber med å samle menigheten til utendørs aktiviteter en gang før sommeren! Det følgende er så langt avtalt: 

  • Tirsdag 19.05. kl. 19:00 blir det menighetskonferanse (slik vi kjenner den) i kirkerommet. Tilsynsprest Knut Refsdal deltar. 
  • Den 31.05. skal vi feire dåp og pinse, og vi gleder oss.
  • Du skal være trygg når du kommer til kirken, og da kan du notere deg følgende:

a) En kirkevert ønsker deg velkommen og noterer navnet ditt. Dette er vi pålagt å gjøre i fall vi i ettertid får vite at en person i lokalet var smittet. Da blir myndighetenes arbeid med varsling enklere. Vi er også pålagt å makulere navnelisten etter ti dager ("Koronaloven" § 13). Kirkeverten skal fortelle deg alt du trenger å vite når du kommer.

b) Hånddesinfeksjon skal stå klar ved inngangen, og vi setter pris på om du bruker denne. Vi har også, i forkant av gudstjenesten, gått over kontaktflater med desinfeksjonsmiddel. Vi har også begrenset antall kontaktflater ved bl.a. å holde dører åpne. 

c) Dersom du benytter deg av toalettet, er det en person som har fått i oppgave å gjøre dette rent etter hver gangs bruk. Da skal du være trygg på at det er desinfisert/rent når du kommer.

d) Beklageligvis blir det ingen servering. Ikke kaffe, ikke kake eller noe av det vi pleier å hygge oss med på arrangementene våre til vanlig. Heller ikke nattverd kan det bli i første omgang. Det må vi ha til gode til høsten!

e) Avstandsrestriksjonen på én meter, samt begrensningen på 50 personer, gjelder naturligvis også hos oss. Vi kommer til å sette kirkebenkene lenger fra hverandre, og vi kommer til å merke av plasser hvor du kan sitte. Kirkeverten orienterer om dette i døren.

f) Av forrige punkt følger det at en mulighet for at det blir "fullt". Vi vet at mange i risikogruppen holder seg hjemme, så vi regner ikke med at dette blir et problem. Vi ber uansett om forståelse om du er så uheldig å være nr. 51! 

g) Dette siste punktet er det bare du som kan gjøre noe med: Vis hensyn til de andre som er til stede. Noen er med rette redde for sin helse, men trosser frykt og risikerer smitte for å få del i fellesskapet. Hjelp dem å holde seg friske og trygge.

Vær velsignet, kjære venn.

Snart sees vi igjen!

Powered by Cornerstone