Varm - inkluderende - nær
og disippelgjørende

Senior

Denne samtalegruppa samles 2.tirsdag i måneden - som regel i kirken, men noen ganger også i hjemmene. Dette er en livsnær gruppe som samtaler om troen og livet, og aktuelle ting i hverdagen. Leder er Sidsel B. Grønberg.

Powered by Cornerstone