Kalender

søn 25. okt
10:40: Bønn i bønnerommet
11:00: Gudstjeneste. Høstoffer
 
ons 28. okt
11:00: Formiddagstreff
 
tors 29. okt
17:30: Internasjonal kvinnegruppe
19:00: Kveldssamling
 
søn 1. nov
10:40: Bønn i bønnerommet
11:00: Gudstjeneste m/ nattverd
 
ons 4. nov
11:00: Formiddagstreff
 
tors 5. nov
17:30: Internasjonal kvinnegruppe
19:00: Kveldssamling
 
ons 11. nov
11:00: Formiddagstreff
 
tors 12. nov
17:30: Internasjonal kvinnegruppe
19:00: Kveldssamling
 
søn 15. nov
10:40: Bønn i bønnerommet
11:00: Gudstjeneste.
 
ons 18. nov
11:00: Formiddagstreff
 
tors 19. nov
17:30: Internasjonal kvinnegruppe
19:00: Kveldssamling
 
ons 25. nov
11:00: Formiddagstreff
 
tors 26. nov
17:30: Internasjonal kvinnegruppe
19:00: Kveldssamling
 

Skjærtorsdag

09.04.2020
Tove Synnøve Tveit

Når du hører ordet skjærtorsdag får du kanskje opp et bilde i hodet med Jesus og disiplene som sitter rundt bordet for å feire det tradisjonelle påskemåltidet, og hvor han da innstiftet nattverden. Det er laget mange bilder med motivet fra den første nattverden. Jeg har tatt med bildet som henger i Wesleysalen i kirken. Kanskje vi allerede nå tenker at det var veldig så tett de satt – det vi savner og ikke kan ha akkurat nå – bordfellesskap med venner.


Dagens tekst er Matt 26:17-30 – fortellingen da Jesus innstiftet nattverden. Slå gjerne opp i Bibelen og les den for deg selv.

I metodistkirken er nattverdbordet åpent for alle som tror, eller ønsker å tro. Det er Jesus som inviterer. Liturgien starter med: Gud selv, livets, kjærlighetens og gledens Gud, som i Jesus Kristus ble menneske og tok bolig iblant oss og som ved Den Hellige Ånd lever midt iblant oss, innbyr oss til fellesskap og måltid.

Jeg elsker nattverden, det er et høydepunkt i gudstjenesten. Her inviterer Gud meg og jeg får komme som jeg er og ta imot Guds kjærlighet, vite at jeg er tilgitt og hente ny styrke til dagene som kommer. Det gjelde deg også.

Nå er det lenge siden vi har kunnes samles rundt nattverdbordet i kirken – og det ser ut som det vil være en stund til vi kan gjøre det igjen også. Men kanskje har du kunnet være med å feire nattverd sammen med hele Metodist-Norge når vi har vært med på gudstjeneste på nettet. Hvis ikke kan du tenke tilbake på en gang du var i kirken og feiret nattverd og hente frem styrken i kjærligheten – for Gud er med deg og meg også nå – i situasjonen der de fleste av oss sitter hver for oss.

Jesus sa til disiplene: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han er med alle dager, og det betyr jo alle slags dager. Han sier til deg: Velkommen!

Ta imot velsignelsen:

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet,

og Den Hellige Ånds samfunn være med deg! Amen.

 

Tove Synnøve Tveit.


« TilbakeBreidablikkgt. 109 - Boks 335 - 5501 Haugesund - Epost: haugesund@metodistkirken.no