Kalender

søn 30. jun
11:00: Sommersamling
 
søn 14. jul
11:30: Sommersamling på speiderhytta
 
tors 25. jul
Metodistkirkens Sommerfest
 
fre 26. jul
Metodistkirkens Sommerfest
 
lør 27. jul
Metodistkirkens Sommerfest
 
søn 28. jul
Metodistkirkens Sommerfest
11:00: Sommersamling
 

Metodistkirken i Haugesund
(Fra Fra jubileumshefte i 1982)


Vær fra vest

   Metodistkirken i Norge kom med sjømannen Ole Peter Petersen. Han ble omvendt og tent for Kristus på metodistenes Betelskip ved Pier 11 i New York havn - et skip som ble brukt som møtelokale for sjøfolk. Petersen skrev et kjærlighetsbrev til sin forlovede i Fredrikstad, og fortalte om sitt møte med Gud. Han kom siden hjem og vitnet om sin frelsesopplevelse, slik at det brøt ut vekkelse i Østfold. Gjennom en sjømann kom metodismen til sjøfartsnasjonen Norge for over 150 år siden, og i 1856 ble den første menighet stiftet i Sarpsborg.

    I 1870-årene kom en annen norsk sjømann i kontakt med Betelskipet, og ble frelst i New York havn. Han het Karl Pettersen og var fra Haugesund. Også han skrev hjem og fortalte om den store forvandlingen som var skjedd med ham. Ett år senere - i 1877, kom skipet han seilte med hjem. Dermed kom metodismen til sjøfartsbyen Haugesund gjennom en sjømann for over 130 år siden.    

Den nye retningen

   Karl Pettersen begynte å arrangere enkle møter, hvor det ble holdt frie vitnesbyrd, sang og bønn. Man var ikke så vant med dette her i byen, og mange kritiserte den nye retningen. Men det ble holdt møter rundt i hjemmene både på Bakerøya og på fastlandet. Vekkelse brøt ut, og mange søkte til møtene.  

Pettersens krambod

   Snart ble stuene for små og man måtte se seg om etter større lokale. Gamle Lauritz Pettersen på Bakerøya hadde en ledig krambod. Den ble utlånt og innredet til den første forsamlingssalen for metodistene i Haugesund. Tilslutningen til møtene økte, og folk kom langveis fra for å høre. Det var ikke uvanlig å finne folk to og to eller i små klynger i bønn bortover markene. Nye toner i forkynnelsen var understrekningen av frelsesvisshet og det indre vitnesbyrd som konkret erfaring på at man var blitt et Guds barn.   Møtevirksomheten gikk etter ett års tid inn i en ustabil periode, fordi pionerene var sjømenn som etter en tid måtte reise ut igjen. Men det ble holdt småmøter både for kvinner og barn, mye takket være en kvinne ved navn Lydia Amundsen.  

Pastoren fra Stavanger

   Pastor Bernt Jørgensen, som var ansatt i metodistmenigheten i Stavanger, kom i desember 1880 nærmerst på privatbesøk til Haugeusund. I den forbindelse ble det holdt husmøte hos hans vertsfolk. Dette dannet opptakten til flere beslk av pastor Jørgensen utover 1881. Tilslutningen til møtene han holdt bare økte, og igjen måtte man vende seg til kjøpmann Pettersen for å få leie kramboden hans. Den 18. mai 1881 ble det første møtet holdt hvor pastor Jørgensen talte over emnet: "Hva der bør søges først". Disse møtene var til stor inspirasjon og oppmuntring for de venner som hadde holdt sammen siden 1877.  

Et hellig folk for Gud

   Virkelig vekst og kontinuitet ble det først fra høsten 1881. Ved årskonferansen i Fredrikstad det året, kunngjorde biskop J.T. Peck en ny ansettelse. Etter forslag fra distriksforstanader Anders Olsen, ble lokalpredikanet Lauritz Hansen utnevnt til å starte virksomhet i Haugesusnd. Etter å ha fått en del informasjon under konferansen av pastor Jørgensen, reiste Hansen og fruen til Haugesund med visjonen "å oppreise et hellig folk for Gud".   "Hele folket var som vekket" Lauritz Hansen startet med friluftsmøter på torget, på bryggen og andre steder. Pastor Jørgensen gir følgende situasjonsbeskrivelse fra Haugesund i sin dagbok: "De få medlemmer av vår kirke som var flyttet til Haugesund, og de andre som bodde der, ble ved Lauritz Hansens komme opplivet i sin kristentro og tok aktiuvt del i virksomheten. Mange ble etter hvert omvendt og fikk fred med Gud. Verdens motstand med løgnaktige beskyldninger og forvrenginger av vår kirkes lære og praksis, syntes kun å trekke folket sammen og fremme saken. Mange som kom bare av nysgjerrighet eller for å kritisere, gikk bort med et såret hjerte - og kunne senere bli funnet i sitt enerom i bønn til Gud. Hele folket var som vekket".

Børsen  

   Lauritz Hansen vant folkets tillit og fikk innpass i hjem hvor det ble holdt husmøter. Etter en stund ble møtene flyttet til Pettersens krambod, og da den etter noen måneder ble for liten, fikk man leie og innrede det lokalet som ble kaltt for "Børsen". Den første våkenattsgudstjenesten her i byen ble holdt på "Børsen", og var en møteform som vakte oppsikt.  

Menigheten stiftes

   Den 7. juni 1882 ble Haugesund metodistmenighet stiftet. Det var en stor høytidsdag som ble ledet av distriktsforstander Anders Olsen. Den første medlemsopptagelsen bestod av 21 medlemmer, hvorav 14 kom fra statskirken, og de øvrige fra metodistmenighetene i Kongsberg, Stavanger og Oslo. Den eldste var 52 år, og den yngste 21 år.   Allerede i august 1882 ble Lauritz anHansHansen overflyttet til en menighet i USA, hvor han to år senere pådro seg lungebetennelse og døde bare 45 år gammel.  

Det første metodistkapell

Møtevirksomheten i en leid krambod, kunne bare være en midlertidig løsning for en nystiftet menighet. På møte 16. juni 1884 fattet man følgende beslutning: "Kirkevergene bemyndiges til å kjøpe tomt hvorpå der skal oppføres kapell." Allerede 14. desember samme år kunne det første metodistkapellet i Haugesund innvies på hjørnet Grønhauggata/Haraldsgata - nedenfor det nye politikammeret, Sterke røster hevdet at beliggenheten var for lite sentral.

"Metodistkjerkå i Haraldsgatå"

27. september 1888 besluttet man å flytte lenger sør i Haraldsgata, til hjørnet hvor Bergen Bank ligger i dag. Her ble en ny kirke gradvis bygd, først med sakristi og siden kirkesal. I god tid før 40-årsjubieleet i 1922 hadde menigheten anskaffet nytt pipeorgel og restaurert kirkebygget. Helt fram til 1960 var  "Metodistkjerkå i Haraldsgatå" med den karakteristiske trappa menighetens kirkehjem.    

Dagens kirkebygg

Etter å ha vurdert omfattende restaureringsplaner for kirken i Haraldsgata, besluttet menigheten i 1959, å avertere eiendommen til salgs. Menigheten fikk kjøpe en ny tomt i Breidablikkgata 109. Arkitekt Aksel Fronth tegner den nye kirken. Etter vel et års byggearbeid, kunne den nye og praktiske kirken innvies søndag 17. september 1961. Under byggeperioden gjorde menighetens medlemmer en enorm dugnadsinnsats. Vi skal heller ikke glemme menighetens pastor, John Barth Johannesen, som med sine mange kontakter bidro sterkt til å realisere byggeprosjektet.  

Prestebolig og Speiderhytte.

Bare noen år etter at det nye kirkebygget stod ferdig, gikk folk i menigheten med dristighet og pågangsmot i gang med å bygge en ny og tidsmessig prestebolig på Solvang.

Og i 1982 kunne speidergruppa innvie sin nye hytte, bygd på dugnad ved Haukåsvatnet i Sveio.
Breidablikkgt. 109 - Boks 335 - 5501 Haugesund - Epost: haugesund@metodistkirken.no