Et inkluderende fellesskap

med nestekjærlighet og glede

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndag 17.oktober kl.11.00 er det gudstjeneste. Charles Jourdan leder, og holder dagens preken. Musikken er ved Camilla My Hanh Do. Det blir nattverd. På grunn av høstferien blir det ikke søndagsskole. Etter gudstjenesten inviteres det til kirkekaffe. Varmt velkommen!
Det er kommet uttalelser om krisen fra polske metodister og Det Europeiske Metodistrådet. Les mer

Adresse: Flintergaten 12, 4307 Sandnes   Postboks: 529, 4304 Sandnes   Epost: sandnes@metodistkirken.no   Telefon: 97497916   Bankgiro: 3000.39.53307

Powered by Cornerstone